Dec 21

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

SA apsaimniekošanas maksa Komentāri ir izslēgtiSADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

Lasīt vairāk »

Nov 12

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu NERETAS novadā!

SA apsaimniekošana Komentāri ir izslēgtiAicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu NERETAS novadā!

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, nākamo piecu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lasīt vairāk »

Okt 12

Jēkabpils novada iedzīvotāji turpmāk varēs iegādāties marķētos atkritumu maisus vietējā pagasta pārvaldē!

SA apsaimniekošana Komentāri ir izslēgtiJēkabpils novada iedzīvotāji turpmāk varēs iegādāties marķētos atkritumu maisus vietējā pagasta pārvaldē!

No 2018. gada 29. oktobra Jēkabpils novada iedzīvotāji varēs iegādāties marķētos atkritumu maisus vietējā pagasta pārvaldē!

Lasīt vairāk »

Sep 03

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas rēķinu papīra formātā

SA apsaimniekošana Komentāri ir izslēgtiMaksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas rēķinu papīra formātā

Ar 2018. gada 1. septembri SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ir noteikusi maksu par rēķinu sagatavošanu papīra formātā – 1,00 eur bez PVN.

Lasīt vairāk »

Sep 03

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS GRAFIKI

SA izvešanas grafiki Komentāri ir izslēgtiSADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS GRAFIKI

Sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika. Lūdzam turpmāk plānot atkritumu konteineru izvešanu attiecīgā mēneša noteiktajos datumos. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas centra tālruni – 28367235 vai rakstīt uz e-pastu: spaao@ataps.lv.

Lasīt vairāk »

Jūl 23

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu JAUNJELGAVAS novadā!

SA apsaimniekošana Komentāri ir izslēgtiAicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu JAUNJELGAVAS novadā!

Sākot ar 2018. gada 1. augustu, nākamo piecu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lasīt vairāk »

Jūl 23

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu JĒKABPILS novadā!

SA apsaimniekošana Komentāri ir izslēgtiAicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu JĒKABPILS novadā!

Sākot ar 2018. gada 1. jūniju, nākamo septiņu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.
Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lasīt vairāk »

Nov 09

Pieņemts Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns

Bez tēmas Komentāri ir izslēgtiPieņemts Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns

Laika posmā no 22.10.2015. līdz 02.11.2015. visas reģiona pašvaldības ir apstiprinājušas plānošanas dokumentu “Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021.”, kā arī 03.11.2015. to saskaņojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 28. un 29. punkta prasībām SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sniedz sekojošu informāciju:

  1. Plānošanas dokumenta nosaukums – Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021.
  2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – SIA „Eiroprojekts”, juridiskā adrese Elizabetes 2-413, Rīga, LV-1010, tel. 67 320 203, http://www.eiroprojekts.lv/
  3. Ar dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 2015.-2021., kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021. Vides pārskatu iespējams iepazīties SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, iepriekš sazinoties pa tālruni 651-33917)  vai interneta portālā www.spaao.lv.
  4. Monitoringa ziņojums par izstrādāto Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 2015.-2021. tiks sagatavots 2020.gadā.

Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021. – RAAP_2015_2021

Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna, 2015.-2021. ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats – SIVN vides pārskats

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums – VPVB_atzinums

Informatīvs ziņojums par pieņemto plānošanas dokumentu – Informatīvs ziņojums

Jūl 06

2009. gada septembrī tika uzsākta projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošana.

Projekta ietvaros:

–        uzbūvēts jauns, ES un LR normatīvo aktu prasībām atbilstošs sadzīves atkritumu poligons „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukums Mežāres pagastā (Krustpils novads);

–        izveidota papildus infrastruktūra, kas nodrošinās poligona efektīvu darbību:

  • atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpils pilsētā;
  • divas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā;
  • kompostēšanas laukums Madonas novadā „Lindēs”;

–          iegādāta atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošā specializētā tehnika.

Pabeidzot Vidusdaugavas reģiona sadzīves  atkritumu apsaimniekošanas projektu ir izveidota videi draudzīga un ekonomiski efektīva sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma Vidusdaugavas reģionā.

Projekta realizācijas rezultātā ir sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

1)      Sadzīves atkritumu apglabāšana notiek atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Ir izbūvēta atkritumu šūna 6,4 ha platībā   Pie vidējā gada laikā apglabājamo atkritumu daudzuma 24 tūkst. tonnas gadā  atkritumu šūna kalpos 15 gadus.

2)      Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveide jaunajā poligonā nodrošina vides kvalitātes drošību (gruntsūdeņu un augsnes kvalitāte)

3)      Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide jaunajā poligonā samazinās „siltumnīcas efektu”, ko radīs poligons „Dziļā vāda” (gaisa kvalitāte)

4)      SA šķirošana 3 šķirošanas stacijās veicinās atkritumu materiālu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi, kas samazina apglabāto atkritumu daudzumu un paildzina atkritumu krātuves ekspluatācijas laiku.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārklājuma līmenis 2013.gadā sasniegs 100% pilsētās un 80% lauku teritorijā (šobrīd 95% pilsētās un 60% lauku teritorijā).

Līguma kopējās izmaksas ir 14 059 445,52 lati, no tām 9 084 101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4 975 344,24 lati (t.sk. PVN 2 470 042,07 lati) tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis

Tālr.: 29284723

_______________________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS  ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jūn 28

Vidusdaugavas reģiona sadzīves

atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Projekta ietvaros ir  jāizveido divas  atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā un atkritumu šķirošanas staciju Jēkabpilī.

Tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā atkritumu šķirošanas-pārkraušanas  stacija  Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9,  kuras  būvniecības laikā tika veikti sekojoši darbi:

iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 5500m2

apved grāvju drenāžas sistēmas rekonstrukcija

ārējā elektroapgāde, iesk. transformatora apakšstaciju un pieslēgumu elektrotīklam

lietus ūdens savākšanas sistēma

kontroles – reģistrācijas sistēma

ēka sarga/operatora un apkalpojošo darbinieku vajadzībām

atkritumu šķirošanas stacija

atkritumu pārkraušanas stacija

ugunsdrošības, zibens drošības sistēma

ūdensapgādes sistēma

sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma

iekšējā elektroapgāde un apgaismošana

žoga ierīkošana, iebraukšanas vārtu un automātisko barjeru uzstādīšana

vides monitoringa sistēmas ierīkošana

Atkritumu savākšanas operatori savāktos sadzīves atkritumus to izcelsmes vietās nogādās uz atkritumu pārkraušanas staciju, kur notiks atkritumu svēršana, uzskaite. Ar stacijā esošo traktortehniku atkritumi tiks pārkrauti  lielgabarīta konteineros un ar kravas mašīnu SCANIA pārvesti uz poligonu „Dziļā vāda”.

Šķirošanas stacijā no atkritumu savācējiem tiks pieņemti dalīti savāktie sadzīves atkritumi, kas angārā uz šķirošanas līnijas tiks sadalīts pa frakcijām un tālāk realizēts kā otrreizējā izejviela.

Atkritumu šķirošanas un dalītās vākšanas ieviešana sekmēs apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide, 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis – mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS  MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

preload preload preload