Aug 20

Pilnā sparā rit Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta  „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts.  Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”  realizācija

Pirms gada – 2009. gada 21. augustā, starp Latvijas Republikas Vides ministriju, kā atbildīgo iestādi, un SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, kā finansējuma saņēmēju, tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas īstenošanu.
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta ietvaros paredzēts izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā. Projekts  paredz jauna reģionālā sadzīves atkritumu poligona būvniecību (Krustpils novada Mežāres pagastā) un papildus infrastruktūras izveidi, kas nodrošinās tās efektīvu darbību, t.i. vienas atkritumu šķirošanas stacijas (Jēkabpils pilsētā), divu atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju (Aizkrauklē un Madonā) un kompostēšanas laukuma (Madonas novadā „Lindēs”) izveidi. Plānota arī specializētās tehnikas un aprīkojuma iegāde poligona un atkritumu šķirošanas staciju darbības nodrošināšanai.
Būvniecības darbus uzticēts veikt Konsorcijam „CB, SCO un AP”, bet būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību – SIA „LaKalme”.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis informē: Lasīt vairāk »

preload preload preload