Dec 21

 

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Viena no projekta komponentēm ir  izveidot trīs atkritumu šķirošanas centrus attiecīgi Aizkrauklē, Jēkabpilī un Madonā.

Atkritumu šķirošanas stacija  Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 2b tika nodota ekspluatācijā 2011. gada decembrī, kuras  būvniecības laikā tika veikti sekojoši darbi:

–         pievadceļa izbūve;

–         iekšējie ceļi un laukumi ar asfaltbetona segumu;

–         apved grāvju drenāžas sistēmas rekonstrukcija;

–         ārējā elektroapgāde, ieskaitot transformatora apakšstaciju un pieslēgumu elektrotīklam;

–         lietus ūdens savākšanas sistēma;

–         kontroles – reģistrācijas sistēma;

–         ēka sarga/operatora un apkalpojošo darbinieku vajadzībām;

–         atkritumu šķirošanas stacija (jauda 6000 t/gadā);

–         ugunsdrošības, zibens drošības sistēma;

–         sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma;

–         ūdensapgādes sistēma;

–         iekšējā elektroapgāde un apgaismošana;

–         žoga ierīkošana, iebraukšanas vārtu un automātisko barjeru uzstādīšana;

–         vides monitoringa sistēmas ierīkošana.

Šķirošanas stacijā no atkritumu savācējiem tiks pieņemti dalīti savāktie sadzīves atkritumi, kas nonāks angārā uz šķirošanas līnijas, tiks sadalīts pa frakcijām un tālāk realizēts kā otrreizējā izejviela.

Paralēli ar 2012.gadu šķirošanas stacijas teritorijā sāks darboties EKO laukums, kurā no iedzīvotājiem tiks pieņemti šķirotie sadzīves atkritumi (polietilēna plēves, kartona iepakojums, makulatūra, stikla un PET pudeles)

Atkritumu šķirošanas un dalītās vākšanas ieviešana sekmēs apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide, 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas  izveide, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis – mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


preload preload preload