Mar 30

Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai

COVID-19 Komentāri ir izslēgtiRīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

  • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
  • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
  • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
  • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

  • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim.
  • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

  • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu.
  • SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.
  • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!

Mar 13

Paziņojums par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā

COVID-19 Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā

Saistībā ar LR 12.03.2020 Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa “Covid 19” izplatīšanos valstī, informējam, ka no 13.03.2020 līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Vidusdaugavas SPAAO” klientu apkalpošanas centrs pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Atkritumu savākšana Jēkabpils, Jaunjelgavas un Neretas novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta grafikos ieplānotajos datumos.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” struktūrvienības pieņems atkritumus, ievērojot piesardzības pasākumus.

Aicinām klientus atbildīgi izturēties pret apkārtējo cilvēku veselību un izmantot attālinātās saziņas iespējas, lai mazinātu inficēšanās riskus.

 SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

preload preload preload