Mar 21

Paziņojums

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” paziņo, ka 2011. gada 5.aprīlī pulksten 17.00 Mežāres pagasta pārvaldes telpās Druvasniekos 16A, Mežārē, Krustpils novadā notiks Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” iesnieguma jaunas A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai  sabiedriskā apspriešana.

Ar iesniegumu var iepazīties SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē; Mežāres pagasta pārvaldē, Druvasniekos 16A, Mežārē un Daugavpils RVP, Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Sabiedrība rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Daugavpils RVP 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Leave a Reply

preload preload preload