Jūn 21

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2011. gada 21.jūnijā

Atklāts sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Dziļā vāda”

 

17.jūnijā bija Krustpils novada Mežāres pagastā bija pulcējušies Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijas un pašvaldību pārstāvji, būvdarbu izpildītāji un nākamie poligona apsaimniekotāji, lai svinīgi atklātu pēdējo šādu būvi valstī.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis savā atklāšanas runā izteica gandarījumu, lai arī par diviem gadiem iekavēts, tomēr izdevies veiksmīgi pabeigt mūsdienu standartiem atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu valstī. Visas pārējās izgāztuves līdz gada beigām būs jāslēdz un turpmāk visiem iedzīvotāju un uzņēmumu radītajiem atkritumiem jānonāk vienā no desmit poligoniem.  Tagad galvenais uzdevums būs mainīt iedzīvotāju domāšanu, lai atkritumi te nonāktu sašķiroti, līdz ar to videi draudzīgi.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes loceklis Jānis Daģis informē:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” apsaimniekos poligonu. Esam saņēmuši Valsts vides dienesta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegti dokumenti licences saņemšanai sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonā, arī maksu par atkritumu noglabāšanu poligonā iesniegsim apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Sadarbībā ar pašvaldībām vēl ir daudz risināmu jautājumu. Ja mums izdosies jau augustā ievest poligonā pirmās kravas, tas būs lieliski.

Pašvaldību pārstāvji un viesi bija sarūpējuši dāvanas nākamajiem poligona apsaimniekotājiem. Viena no populārākajām dāvanām bija dažādi stādāmie augi, ko pavadīja vēlējumi, lai mēs visi dzīvotu sakoptā vidē.

Laba vēlējumi tika saņemti arī no poligona būvnieka – Konsorcija „CB, SCO un AP” un  būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības veicēja – SIA „LaKalme”.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu  apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās  izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana:

  • mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide;
  • veco izgāztuvju slēgšana, līdz ar poligona izveidi.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS  ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Leave a Reply

preload preload preload