Jan 04

Uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskāskanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde realizācija

2011. gada 16.decembrī, starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, kā finansējuma saņēmēju, tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde” īstenošanu.

Poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes” un pārkraušanas – šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona”, kuras ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sastāvdaļa un nodrošina poligona darbību, efektīvas darbības nodrošināšanai un saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildei nepieciešams izveidot saimniecisko notekūdeņu novadīšanu no pārkraušanas – šķirošanas stacijas „Aizkraukle” un nodrošināt nepārtrauktu un efektīvu sadzīves atkritumu pārvadāšanu no stacijām uz poligonu.

Minētā projekta ietvaros paredzēts  veikt reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona un tā infrastruktūras pilnveidošanu, kas iekļauj sekojošas aktivitātes:

–          saimnieciskās kanalizācijas izbūve no pārkraušanas – šķirošanas stacijas Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē;

–          SA konteineru iegāde poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes” un pārkraušanas – šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona” saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Lielgabarīta konteineru iegāde lielgabarīta atkritumu pārvadāšanai no pārkraušanas – šķirošanas stacijām „Aizkraukle” un „Madona” uz poligonu.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis norāda, ka projekta īstenošana būtībā  ir turpinājums Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma kopējās izmaksas ir

34 357.81 lati, no tām 23 121,82 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 11 235,99 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi:

Izbūvējot saimniecisko kanalizāciju no pārkraušanas – šķirošanas stacijas Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē tiks nodrošināta saimniecisku notekūdeņu novadīšana.

SA konteineru iegāde nodrošinās poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes”

un pārkraušanas-šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona” saimnieciskas darbības procesu optimizāciju. Lielgabarīta konteineri tiks izmantoti lielgabarīta atkritumu pārvadāšanai no atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacijām „Aizkraukle” un „Madona” uz poligonu.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. II KĀRTA SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE ATKRITUMU PŠS AIZKRAUKLĒ LĪDZ KANALIZĀCIJAS KOLEKTORAM JAUNCELTNES IELĀ AIZKRAUKLĒ> SA KONTEINERU IEGĀDE” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Leave a Reply

preload preload preload