Nov 09

Laika posmā no 22.10.2015. līdz 02.11.2015. visas reģiona pašvaldības ir apstiprinājušas plānošanas dokumentu “Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021.”, kā arī 03.11.2015. to saskaņojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 28. un 29. punkta prasībām SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sniedz sekojošu informāciju:

  1. Plānošanas dokumenta nosaukums – Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021.
  2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – SIA „Eiroprojekts”, juridiskā adrese Elizabetes 2-413, Rīga, LV-1010, tel. 67 320 203, http://www.eiroprojekts.lv/
  3. Ar dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 2015.-2021., kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021. Vides pārskatu iespējams iepazīties SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, iepriekš sazinoties pa tālruni 651-33917)  vai interneta portālā www.spaao.lv.
  4. Monitoringa ziņojums par izstrādāto Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 2015.-2021. tiks sagatavots 2020.gadā.

Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021. – RAAP_2015_2021

Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna, 2015.-2021. ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats – SIVN vides pārskats

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums – VPVB_atzinums

Informatīvs ziņojums par pieņemto plānošanas dokumentu – Informatīvs ziņojums

Comments are closed.

preload preload preload