Rakstiskās izsoles “Nedzīvojamo telpu – dalīti vākto atkritumu šķirošanas staciju Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē, Augu ielā 29A, Madonā nomas tiesību izsole” rezultāti

Nomas tiesību pretendents: SIA “Eco Baltia vide”, Reģ.Nr.40003309841

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 12.11.2019.

Nomas maksa EUR mēnesī bez PVN: 1950,00

Nedzīvojamo telpu platība m2: 1388,1

Nomas Objekta nosaukums: Nedzīvojamās telpas – Jaunceltnes ielā 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads

Nomas termiņš: 3 gadi

Nomas tiesību pretendents: SIA “Eco Baltia vide”, Reģ.Nr.40003309841

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 12.11.2019.

Nomas maksa EUR mēnesī bez PVN: 1850,00

Nedzīvojamo telpu platība m2: 1338,8

Nomas Objekta nosaukums: Nedzīvojamās telpas – Augu ielā 29A, Madona, Madonas novads

Nomas termiņš: 3 gadi

NEDZĪVOJAMO TELPU – DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS  NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Publikācijas datums: 25.10.2019. 

Nomas objekts: Nedzīvojamo telpu – dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija Jaunceltnes ielā 9, Aizkraukle

Kadastra Nr. 3201 001 0341 008 (šķirošanas angāra daļa)

Kadastra Nr. 3201 001 0341 007 (personāla telpa)

Platība: 1350 m2 (šķirošanas angāra daļa), 38.10m2 (personāla telpa)

Lietošanas mērķis: Saimnieciskā darbība 

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): EUR 1900,00  mēnesī, bez PVN

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 04. novembris plkst. 8:25

Pagarināts pieteikšanās termiņš: 2019. gada 12. novembris plkst. 8:25

Pieteikuma atvēršanas laiks un vieta: 2019. gada 12. novembrī, plkst.8:30, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, Rīgas ielā 210, Jēkabpilī

Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi

Izsoles veids: Pirmreizēja rakstiska izsole

NEDZĪVOJAMO TELPU – DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS  NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Publikācijas datums: 25.10.2019. 

Nomas objekts: Nedzīvojamo telpu – dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija Augu ielā 29A, Madona

Kadastra Nr. 7001 001 1116 012  (šķirošanas angāra daļa)

Kadastra Nr. 7001 001 1116 013 (personāla telpa)

Platība: 1300 m2 (šķirošanas angāra daļa), 38.80m2 (personāla telpa)

Lietošanas mērķis: Saimnieciskā darbība 

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): EUR 1800,00  mēnesī, bez PVN

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 04. novembris plkst. 8:25

Pagarināts pieteikšanās termiņš: 2019. gada 12. novembris plkst. 8:25

Pieteikuma atvēršanas laiks un vieta: 2019. gada 12. novembrī, plkst.8:30, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, Rīgas ielā 210, Jēkabpilī

Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi

Izsoles veids: Pirmreizēja rakstiska izsole

Materiāli pielikumā: NOTEIKUMI PIETEIKUMS

preload preload preload