SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Reģ. Nr. 55403015551

Juridiskā adrese: “Dziļā Vāda”, Mežāres pag., Krustpils nov., LV-5226

Biroja adrese: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202

e-pasts:  spaao@spaao.lv

Tālrunis: 29398567

Valdes loceklis – Jānis Bisenieks Mob.t.  29398567

Norēķinu konts:

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta Nr. LV38 HABA 0551 0343 7855 8

Norēķinu konts (norēķiniem par sadzīves atkritumu izvešanu):

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konta Nr. LV51 PARX 0012 8287 3000 1

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

  • Neauditētie pārskati

2016.gada 1.ceturksnis - 2016.gads 1.cet.
2016.gada 1.pusgads - 2016.gads 1.pusg. 
2016.gada 9 mēneši - 2016.gads 9 mēn.
2016.gads 2016.gads

2017.gada 1.ceturksnis - 2017.gads 1.cet.
2017.gada 1.pusgads - 2017.gads 1.pusg.
2017.gada 9 mēneši - 2017.gads 9 mēn.
2017.gads 2017.gads

2018.gada 1.ceturksnis - 2018.gads 1.cet.
2018.gada 1.pusgads - 2018.gads 1.pusg.
2018.gada 9 mēneši - 2018.gads 9 mēn.
2018.gads 2018.gads

2019.gada 1.ceturksnis - 2019.gads 1.cet
2019.gada 1.pusgads - 2019.gads 1.pusg.
2019.gada 9 mēneši - 2019.gads 9 mēn.
2019.gads 2019.gads

2020.gada 1.ceturksnis - 2020.gads 1.cet.
  • Auditētais gada pārskats

2016.gads - Gada_parskats_2016 (1) Revidentu ziņojums 2016 (2)
2017.gads - Gada_parskats_2017 Revidentu_zinojums_2017
2018.gads - Gada parskats_2018_Revidenta ziņojums 
2019.gads - Gada pārskats_2019_Revidenta ziņojums
preload preload preload