SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Reģ. Nr. 55403015551

Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, LV 5101,

e-pasts:  spaao@spaao.lv

Tālrunis: 29398567

Valdes loceklis – Jānis Bisenieks Mob.t.  29398567

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta Nr. LV38 HABA 0551 0343 7855 8

Norēķini par sadzīves atkritumu izvešanu:

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konta Nr. LV51 PARX 0012 8287 3000 1

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

  • Neauditētie pārskati
2016.gada 1.ceturksnis - 2016_1_cet
2016.gada 1.pusgads - 2016_1_pusg 
2016.gada 9 mēneši - 2016_9_men
2016.gads - 2016_gads
2017.gada 1.ceturksnis - 2017_1_cet 
2017.gada 1.pusgads - 2017_1_pusg
2017.gada 9 mēneši - 2017_9_men
2017.gads - 2017_gads
2018.gada 1.ceturksnis - 2018_1_cet
2018.gada 1.pusgads - 2018_1_pusg
2018.gada 9 mēneši - 2018_9_men
2018.gads - 2018_gads
2019.gada 1.ceturksnis - 2019_1_cet
  • Auditētais gada pārskats
2016.gads - Gada_parskats_2016 (1) Revidentu ziņojums 2016 (2)
2017.gads - Gada_parskats_2017 Revidentu_zinojums_2017
2018.gads - Gada parskats_2018_Revidenta ziņojums 

 Privātuma politika

preload preload preload