Poligonā „Dziļā vāda” ievedamo atkritumu veidi un tarifi 

Ar 01.02.2019.
Atkritumu veids Atkritumu kods Tarifs bez nodokļiem DRN* PVN 21% Tarifs kopā
EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t
APGLABĀŠANAI:
1 Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301 32,16 43,00 15,78 90,94
2 Liela izmēra atkritumi 200307 32,16 43,00 15,78 90,94
3 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 32,16 43,00 15,78 90,94
4 Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 32,16 43,00 15,78 90,94
5 Kurtuvju pelni (apglabāšanai) 190112     100101 32,16 43,00 15,78 90,94
6 Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 32,16 43,00 15,78 90,94
7 Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 32,16 55,00 18,30 105,46
IZMANTOŠANAI:
8 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 14,23 0,00 2,99 17,22
9 Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 14,23 0,00 2,99 17,22
10 Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8,54 0,00 1,79 10,33
11 Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 107,33 0,00 22,54 129,87
12 Luminiscējošās dienas gaismas lampas 200121         540,00        0,00         113,40        653,40

*15.12.2016. pieņemtie Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas noteikumiem, zvanot 25446901 

preload preload preload