DARBA LAIKI

Atkritumu kompostēšanas laukums Aronas pagasts, Madonas novads “Lindes”

(01.04.2019. – 15.11.2019.)

 • Pirmdien          8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Dziļā vāda”

 • Pirmdien         8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Trešdien          17.00-19.00 (pieņem no iedzīvotājiem šķirotos atkritumus šķiroto atkritumu laukumā)
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00
 • Sestdien           8.00- 17.00 (pieņem no iedzīvotājiem šķirotos atkritumus šķiroto atkritumu laukumā)
 • Svētdien           Brīvdiena

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā Augu ielā 29a, Madonā

 • Pirmdien         8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā Jaunceltnes ielā 9b, Aizkrauklē 

 • Pirmdien         8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00

Atkritumu šķirošanas stacijā Zvaigžņu ielā 1b, Jēkabpilī

 • Pirmdien         8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 19.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00
 • Sestdien           8.00- 17.00

Svētku dienās – pēc atsevišķa rīkojuma.

preload preload preload