SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" atklāšana

2011. gada 17. jūnijā, Krustpils novada Mežāres pagastā tika atklāts SIA "Vidusdaugavas starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācijas" (SPAAO) sadzīves atkritumu poligons "Dziļā vāda". Poligons uzbūvēts, īstenojot projektu "Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā" ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 14 miljoni latu.