Krustpils novada Mežāres pagastā ir iecerēta atkritumu poligona "Dziļā vāda" izbūve 20 hektāru platībā

Finansiāli atbalstīts projekts "Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošana". Krustpils novada Mežāres pagastā ir iecerēta atkritumu poligona "Dziļā vāda" izbūve 20 hektāru platībā, kā arī trīs modernu atkritumu šķirošanas līniju izveide, pa vienai katrā no projektā iesaistītajām pilsētu pašvaldībām - Aizkrauklē, Madonā un Jēkabpilī.

"Vairāk šis projekts, manuprāt, ir domāts vides aizsardzībai - pēc iespējas vairāk "atgriezt apritē" sadzīves atkritumus, pēc iespējas mazāk tos apglabāt - te ir tas efekts!" pastāstīja SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes loceklis Jānis Daģis.

No atvēlētajiem 14 miljoniem latu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda ir 85 % apmērā, bet atlikusī daļa - SIA "Vidusdaugavas SPAAO jeb starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācijas" līdzekļi, ko kredīta saņemšanai bankā galvoja valsts. Pievienotās vērtības nodokļa nomaksa un dažādas ar projektu un būvniecību saistītās uzturēšanas naudas būs jāsedz projektā iesaistītajām pašvaldībām.

"Poligons kalpos 20 gadus. Pēc apmēram 10 gadiem ir domāts savākt gāzi un sākt ražot elektrību," sacīja Jānis Daģis.

Tas varētu samazināt atkritumu noglabāšanas cenu, taču, domājot par nākamās atkritumu poligona "šūnas" būvniecību, ir savlaicīgi jāsāk veidot uzkrājums paredzamo izdevumu segšanai.

Bez sadzīves atkritumu poligona Mežāres pagastā, šķirošanas līnijām un diviem kompostēšanas laukumiem, pilsētās un apdzīvotajās vietās ir paredzēts izbūvēt šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kur uzstādīs konteinerus. Tāpat plānots ierīkot lielākus nožogotus laukumus, kurp iedzīvotāji paši varēs atvest saražotos atkritumus un tur tos sašķirot. Te kārtības nodrošināšanai strādās uzraugs.

Katrā no projektā iesaistītajām pilsētām taps arī pa vienai jaunai modernai šķirojamo atkritumu līnijai. Jēkabpilī šķirojamo atkritumu līnija atradīsies Zvaigžņu ielā, kur uzstādīto aprīkojumu apsaimniekos SIA "Jēkabpils pakalpojumi". Paredzams, ka tās jauda būs 6 000 tonnu gadā.

"Dziļā vāda" ir pēdējais no Latvijā paredzētajiem būvobjektiem šķiroto atkritumu poligonu sistēmā. Būvniecības darbus veiks firma "Cēsu būvnieks", kas uzdevumu plāno pabeigt līdz 2010. gada 31. decembrim.