Priekšlikumi iedzīvotāju sekmīgākai iesaistei dalītā atkritumu savākšanā jeb šķirošanā

Realizējot NVO fonda projektu "Līdzdarbojies vides saudzēšanā - nededzini, bet šķiro!", tika sagatavoti priekšlikumi par atkritumu šķirošanas paradumu uzlabošanas iespējām iedzīvotājiem, izvairoties no vides piesārņošanas, ko atkritumu poligona "Dziļā vāda" administrācijai iesniedza Biedrība "Vides iniciatīvu centrs".

Priekšlikumi ir izstrādāti, aptaujājot iedzīvotājus un pētot situāciju ar atkritumu sadedzināšanu Vidusdaugavas reģionā, kā arī apkopojot zinātniskos faktus par atkritumu dedzināšanas kaitīgumu. 

Pielikumā tiek pievienots arī pētījums par atkritumu dedzināšanas kaitīgumu.

Saistītie raksti

Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!

Priekšlikumi iedzīvotāju sekmīgākai iesaistei dalītā atkritumu savākšanā jeb šķirošanā