2010. gada 3. jūnijā administrācijas ēkas pamatos svinīgi ieraka kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

2010. gada 3. jūnijā, Krustpils novada Mežāres pagastā projekta "Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" būvniecība" ietvaros notika svinīgs pasākums. Tā laikā topošā poligona administrācijas ēkas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

"Šis ir pēdējais desmitais poligons, pēc tā uzbūvēšanas noslēgsies poligonu būvniecības process visā Latvijā. Līdz ar to visā valstī atkritumi nonāks uz visiem desmit poligoniem, atbilstoši reģioniem," sacīja vides ministrs Raimonds Vējonis.

2004. gadā Latvija iestājās Eiropas Savienībā un iestāšanās līgums paredzēja, ka līdz 2009. gada beigām Latvijā ir jāslēdz visas izgāztuves un jābūt uzbūvētiem atbilstošiem poligoniem. Pirmais Latvijā uzbūvētais poligons ir 2002. gadā tapušais Ziemeļvidzemes poligons Daibē.

"Ir skumji, ka šis projekts ir aizkavējies. Tāpēc arī šis poligons top pēdējais. Mēs arī nedaudz pārkāpjam likumdošanu, jo poligonam jau vajadzēja būt uzbūvētam līdz pagājušā gada beigām. Diemžēl tas neizdevās – gan finansiālu problēmu dēļ, gan pašvaldību lēmumu biežās maiņas dēļ," sacīja Raimonds Vējonis.

Tā kā Vidusdaugavas poligona būvniecība ir aizkavējusies, veco izgāztuvju rekultivācija turpināšoties arī šogad un nākamgad.

"Es ceru, ka attiecībā uz izgāztuvju rekultivāciju pašvaldības būs daudz aktīvākas, jo finansējums ir ieplānots un pieejams – gan Eiropas Savienības fondos, gan valsts budžetā. Tādēļ ir nepieciešama pašvaldību aktivitāte, lai esošās izgāztuves tiktu likvidētas," sacīja Raimonds Vējonis.

Poligona „Dziļā vāda” platība sasniegs 20 hektārus, 6.4 hektārus plaša būs atkritumu krātuve. Projekta realizācijas gaitā paredzēta ne tikai poligona būvniecība, bet arī papildus infrastruktūras izveide, kas nodrošinās tās efektīvu darbību, proti, vienas atkritumu šķirošanas stacijas Jēkabpilī, divu atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju Aizkrauklē un Madonā un kompostēšanas laukuma Madonas novadā "Lindēs" izveidi. Līguma kopējās izmaksas ir 14 miljoni latu, no tiem deviņus miljonus finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Būvdarbus Mežāres pagastā paredzēts pabeigt 2011. gadā.


 

“Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons „Dziļā vāda” ir pēdējais šāda veida poligons, kas top Latvijā. Šeit darbi neveicās tik ātri kā gribētos, jo dažas pašvaldības kavējās ar lēmumiem, bija neizlēmīgas. Labs darbs, kas padarīts. Turpmāk ir jādomā, kā ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam nodrošināt pakalpojumu – sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,” svinīgajā pasākumā sacīja vides ministrs Raimonds Vējonis.

“Viens no lielākajiem ieguvumiem, ko sniegs projekta realizācija, ir dabas piesārņošanas pārtraukšana, jo vecās izgāztuves līdz ar poligona izveidi tiks likvidētas, tās neatbilst drošiem dabas aizsardzības noteikumiem. Sadzīves atkritumu poligons būs moderni ierīkots un kaitējumu videi nenodarīs, bez tam tajā nonāks tikai daļa atkritumu, jo lielākā daļa tiks atšķirota,” kapsulas ierakšanas pasākumā sacīja SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdes loceklis Jānis Daģis.