No 2022.gada 1.janvāra pieaugs tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” un  maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
8Nov

No 2022.gada 1.janvāra pieaugs tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

2020.gada 23.novembrī Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Dabas resursu likumā, kas paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra no pašreizējiem 65 EUR/t (spēkā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) uz 80 EUR/t (laika periodam no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Paredzams DRN likmes pieaugums arī turpmākajos gados.

No 2022.gada 1.janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā būs jāmaksā 86,12 EUR/t, kur iekļauts DRN likmes pieaugums no 65,00 EUR/t uz 80,00 EUR/t.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" pakalpojumu cenrādis no 01.01.2022.

Mainoties DRN likmei, no 2022.gada 1.janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu SIA "Vidusdaugavas SPAAO" apkalpotajās administratīvajās teritorijās.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru (bez PVN) no 2022.gada 1. janvāra būs:
 

Administratīvā teritorija Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
2021. gadā 2022. gadā
Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN
Jēkabpils novads:
Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Ābeļu pagasts, Asares pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts
18,38 3,86 22,24 19,37 4,07 23,44
Aizkraukles novads:
Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts
17,35 3,64 20,99 18,34 3,85 22,19
Aizkraukles novads:
Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts
19,52 4,10 23,62 20,50 4,31 24,81

Aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus, izmantot SIA "Vidusdaugavas SPAAO" piedāvātās šķirošanas iespējas, tādējādi samazinot savas izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

Ieteikt citiem: