No 2023. gada 1. janvāra pieaugs tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā
11Nov

No 2023. gada 1. janvāra pieaugs tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda" un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

2020. gada 23.novembrī Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Dabas resursu likumā, kas paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra no pašreizējiem 80 EUR/t (spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim) uz 95 EUR/t tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

No 2023. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu "Dziļā vāda" poligonā būs jāmaksā 94,37 EUR/t, kur iekļauts DRN likmes pieaugums no 80,00 EUR/t uz 95,00 EUR/t.

Mainoties DRN likmei, no 2023. gada 1. janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu SIA "Vidusdaugavas SPAAO" apkalpotajās administratīvajās teritorijās.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru (bez PVN) no 2023. gada 1. janvāra būs:

Administratīvā teritorija Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
2022. gadā 2023. gadā
Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN

Bez PVN

PVN 21% Kopā ar PVN
Jēkabpils novads:
Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Ābeļu pagasts, Asares pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Saukas pagasts, Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Zasas pagasts
19,37 4,07 23,44 20,36 4,28 24,64
Aizkraukles novads:
Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts
18,34 3,85 22,19 19,33 4,06 23,39
Aizkraukles novads:
Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts
20,50 4,31 24,81 21,50 4,52 26,02

Aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus, izmantot SIA "Vidusdaugavas SPAAO" piedāvātās šķirošanas iespējas, tādējādi samazinot savas izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

Ieteikt citiem: