Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas projekts

Projekta mērķis un uzdevumi

Izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā:

 • Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" būvniecība Krustpils  novada Mežāres pagastā
 • Atkritumu šķirošanas stacijas izbūve Jēkabpils pilsētā
 • Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju izbūve Aizkrauklē un Madonā
 • Kompostēšanas laukuma izveide Aronas pagasta "Lindēs"
Galvenie normatīvie akti, kas tiks ieviesti realizējot projektu
 • Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģija Latvijai 1998.-2010.gadam
 • Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.-2012.gadam
 • Atkritumu apsaimniekošanas likums
 • Iepakojuma likums
 • MK 13.06.2006. noteikumi Nr. 474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas  un rekultivācijas noteikumi"

Projekta mērķis - izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā

Projekta izmaksas
 • Projekta kopējās izmaksas –  Ls 14 002 768,84
 • Attiecināmās izmaksas – Ls 10 687 177,98
 • Kohēzijas fonds 85% – Ls 9 084 101,28
 • Līdzfinansējums 15% – Ls 1 603 076,70
 • Neattiecināmās izmaksas – Ls 3 315 590,86
Vidusdaugavas reģiona teritorija un iedzīvotāji
 • Reģiona kopējā platība ir 8.1 tūkst. km2 vai 13,8% no valsts kopējās teritorijas, tā aptver 15 novadus
 • Reģionā ir 8 pilsētas – Aizkraukle, Jaunjelgava, Pļaviņas, Jēkabpils, Aknīste, Viesīte, Madona, Varakļāni un 52 pagasti
Projekta rezultāti
 • Sadzīves atkritumu poligons, kopējā platība – 20 ha, atkritumu krātuves platība – 6,4 ha
 • Tehnika poligona apsaimniekošanai – atkritumu kompaktors, pašizkrāvējs, riteņu frontālais iekrāvējs, komposta vējrindu jaucējs, komposta siets, atkritumu smalcinātājs, traktors ar palīgierīcēm
 • Atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpilī un atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā
 • Tehnika staciju apsaimniekošanai – 3 universālie ekskavatori, 3 dakšveida iekrāvēji ar teleskopisko strēli, 3 mašīnas ar multilifta sistēmu, 2 atkritumu pārvadāšanas mašīnas
 • Kompostēšanas laukums poligonā un kompostēšanas laukums Aronas pagasta "Lindēs"
Tarifu prognoze
 • Saskaņā ar aprēķiniem nepieciešams un pietiekošs tarifu līmenis prognozes periodā tiek vērtēts no 31,93 līdz 62,08Ls/t. 2032. gadā tarifa samazinājums saistīts ar kredīta maksājumu beigšanu.
 • Pieņemot, ka maksājumu savākšanas līmenis būs 98% visā perioda garumā, kopējie ienākumi sastāda 60,8 milj.Ls projekta dzīves laikā.