Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss „Vieglas konstrukcijas angāra piegāde un uzstādīšana”

Nr. SPAAO 2019/1

Pasūtītājs SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101
Reģ.Nr.55403015551
Iepirkuma identifikācijas numurs SPAAO 2019/1
Iepirkuma veikšanas kārtība Atklāts konkurss
Līguma priekšmets Vieglas konstrukcijas angāra piegāde un uzstādīšana
Līguma izpildes termiņš  

60 dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

CPV kods 44212320-8
Paziņojums par līgumu publicēts www.iub.gov.lv 23.01.2019.
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa 2019.gada 15.janvāra rīkojums Nr.2
Iepirkumu komisijas sastāvs Komisijas priekšsēdētājs  Aivars BARDOVSKIS

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks  Jānis BISENIEKS

Komisijas loceklis Iveta Borovkova

Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai un konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2019.gada 08.februāris plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, 2019.gada 08.februārī plkst.10.00
Pretendentu saraksts Reģistrācijas numurs
SIA “Erbauer Group” 55403039511
Iepirkumu komisijas lēmums
Iepirkuma līguma atklāta konkursa “Vieglas konstrukcijas angāra piegāde un uzstādīšana” (id.Nr. SPAAO 2019/1) par vieglas konstrukcijas angāra piegādi un uzstādīšanu slēgt ar SIA”Erbauer Group”, Reģ.Nr.55403039511
Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas datums 2019.gada 15.februāris
Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks SIA „Vidusdaugavas SPAAO ” birojs Rīgas ielā 210, Jēkabpils, 2019.gada 15.februāris

Iepirkuma procedūras ziņojums Ziņojums

Iepirkuma līgums LIGUMS

Paziņojums par iepirkumu

„Vieglas konstrukcijas angāra piegāde un uzstādīšana”

Nr. SPAAO 2019/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29398567, E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Bisenieks, tālr.29398567
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2019/1
4. CPV klasifikators 44212320-8
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Vieglas konstrukcijas angāra piegāde un uzstādīšana.
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Krustpils novads, Mežāres pagasts, sadzīves atkritumu poligons “Dziļā vāda”
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta
līdz 08.02.2019.plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/
8. Līguma darbības termiņš 60 dienas
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta no izziņošanas līdz 08.02.2019. plkst. 10.00  Pasūtītāja profila adresē https://www.eis.gov.lv/EIS/ un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, 08.02.2019. plkst. 10.00

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss „Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā”

Nr. SPAAO 2018/2

Pasūtītājs SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101
Reģ.Nr.55403015551
Iepirkuma identifikācijas numurs SPAAO 2018/2
Iepirkuma veikšanas kārtība Atklāts konkurss
Līguma priekšmets Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā
Līguma izpildes termiņš  

5 gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

CPV kods 90511000-2
Paziņojums par līgumu publicēts www.iub.gov.lv 27.11.2018.
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa 2018.gada 12.novembra rīkojums Nr.7
Iepirkumu komisijas sastāvs Komisijas priekšsēdētājs  Aivars BARDOVSKIS

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks  Jānis BISENIEKS

Komisijas loceklis Jānis GRAMANIS

Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai un konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 21.decembris plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, 2018.gada 21.decembrī plkst.11.00
Pretendentu saraksts Reģistrācijas numurs
SIA “Aizkraukles KUK” 48703000438
Iepirkumu komisijas lēmums
Iepirkuma līguma atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā” (id.Nr. SPAAO 2018/2) par sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumiem Neretas novadā slēgt ar SIA”Aizkraukles KUK”, Reģ.Nr.48703000438
Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas datums 2018.gada 21.decembris
Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks SIA „Vidusdaugavas SPAAO ” birojs Rīgas ielā 210, Jēkabpils, 2018.gada 21.decembris

Iepirkuma procedūras ziņojums Ziņojums_2018

Iepirkuma līgums Līgums SPAAO AP 1-2019_1

Paziņojums par iepirkumu

„Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā”

Nr. SPAAO 2018/2

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29398567, E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Bisenieks, tālr.29398567
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2018/2
4. CPV klasifikators 90511000-2
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā.
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Neretas novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta
līdz 13.12.2018.plkst. 11.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/
8. Līguma darbības termiņš 60 mēneši
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta no izziņošanas līdz 13.12.2018. plkst. 11.00 (termiņš pagarināts līdz 21.12.2018. plkst.11.00) Pasūtītāja profila adresē www.spaao.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, 13.12.2018. plkst. 11.00 mainīts uz 21.12.2018. plkst.11.00

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS_VSPAAO

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS_VSPAAO_precizets

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Par izsludinātā atklāto konkursu „Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” (Id.Nr. SPAAO 2018/1) tika saņemti jautājumi no ieinteresētajiem piegādātājiem un tika konstatēts ka atklātā konkursa nolikums izstrādāts nepilnīgi. Konkursa nolikumā ietvertās prasības pretendentiem rada neskaidrības piedāvājumu sagatavošanai, tāpēc jāveic būtiski papildinājumi konkursa nolikumā.

 Iepirkumu komisija nolēma:

 Pārtraukt atklātā konkursa „Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” (Id.Nr. SPAAO 2018/1) iepirkuma procedūru.

Iepirkuma procedūras ziņojums

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

 Nr. SPAAO 2018/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29398567 E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Poligona “Dziļā vāda” vadītājs JĀNIS GRAMANIS

Tālrunis 28363313

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2018/1
4. CPV klasifikators 24962000-5
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Ķimikāliju piegāde reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Sadzīves atkritumu poligons “Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta Līdz 17.05.2018. plkst. 9.00, Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.
8. Līguma darbības termiņš 12 mēneši
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta www.spaao.lv   vai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks Piedāvājumi elektroniski tiks atvērti SIA „Vidusdaugavas ” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 2018.gada 17.maijā plkst.9.00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS_VSPAAO_2018_kimija

Jautājumi-atbildes Jautājumi_atbildes_23_04_2018

Iepirkuma procedūras ziņojums

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām”

Nr. SPAAO 2017/1

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

 Lēmuma pieņemšanas datums:  17.08.2017.

 Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iepirkuma komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (identifikācijas numurs SPAAO 2017/1) un pieņēmusi lēmumu:

  • Iepirkuma līgumu atklāta konkursa „Degvielas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (id.Nr. SPAAO 2017/1) daļā par degvielas piegādi Aizkrauklē slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, par piedāvāto līgumcenu EUR 28 500,00 (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro);
  • Iepirkuma līgumu atklāta konkursa „Degvielas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (id.Nr. SPAAO 2017/1) daļā par degvielas piegādi Madonā slēgt ar AS „VIADA Baltija”, reģistrācijas numurs 40103867145, juridiskā adrese Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, par piedāvāto līgumcenu EUR 26 175,00 (divdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci eiro);
  • Iepirkuma līgumu atklāta konkursa „Degvielas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (id.Nr. SPAAO 2017/1) daļā par degvielas piegādi Aizkrauklē slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, par piedāvāto līgumcenu EUR 360 960,00 (trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro).

 Ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 60.panta 6.daļā noteikto, Iepirkuma līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Iepirkuma procedūras ziņojums –Ziņojums_degviela_2017

Iepirkuma līgums 1.daļā – LĪGUMS_1_dala_Aizkraukle

Iepirkuma līgums 2.daļā – LĪGUMS_2_dala_Madona

Iepirkuma līgums 3.daļā – LĪGUMS_3_dala_Poligons

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.” 

Nr. SPAAO 2017/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723, E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2017/1
4. CPV klasifikators 09100000-0
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Dīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Degvielas uzpildes stacijas
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta Līdz 07.08.2017. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 36 mēneši
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta www.spaao.lv   vai

līdz 07.08.2017. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, 07.08.2017. plkst. 11.00,

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS_2017

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

  1. Nr. SPAAO 2016/2

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

 

Lēmuma pieņemšanas datums:  09.12.2016.

 

Iepirkuma priekšmets:

Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iepirkuma komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” (identifikācijas numurs SPAAO 2016/2) un pieņēmusi lēmumu:

 

Iepirkuma līgumu par ķimikāliju piegādi sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai slēgt ar SIA “EURECO”, reģistrācijas numurs 40103343528, par piedāvāto līgumcenu EUR 91 955,00  (deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci eiro) bez PVN.

Iepirkuma procedūras ziņojums – ipz_kimija_2016

 

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

Nr. SPAAO 2016/2

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2016/2
4. CPV klasifikators 24962000-5
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Ķimikāliju piegāde reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Sadzīves atkritumu poligons “Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta Līdz 07.12.2016. plkst. 9.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 12 mēneši
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta www.spaao.lv   vai

līdz 07.12.2016. plkst. 9.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, 07.12.2016. plkst. 9.00

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS_RO_2016

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda””

id. Nr. SPAAO 2016/1

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.01.2016.

 

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” 2016. un 2017.gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”” (Id.Nr. SPAAO 2016/1) un pieņēmusi lēmumu līgumu slēgt ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, par tās piedāvāto līgumcenu EUR 9034,56 (deviņi tūkstoši trīsdesmit četri eiro un 56 centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas lēmums – Protokols

Noslēgtais līgums – LĪGUMS

Paziņojums par iepirkumu

,„Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda””

id. Nr. SPAAO 2016/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@spaao.lv

2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2016/1
4. CPV klasifikators 90730000-3
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Poligons “Dziļā vāda, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 19.01.2016. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta Līdz 19.01.2016. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS – 2016

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Traktora T-130 rezerves daļu piegāde”

id. Nr. SPAAO 2015/4

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2015.

 

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir traktora T-130 ritošās daļas jaunu rezerves daļu piegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkuma „Traktora T-130 rezerves daļu piegāde” (Id.Nr. SPAAO 2015/4) un pieņēmusi lēmumu līgumu slēgt ar SIA „REMONTNIEKS & L”, reģistrācijas numurs 57403002841, par tās piedāvāto līgumcenu EUR 9 828,60 (deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi eiro 60 centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas lēmums – Protokols

Noslēgtais līgums – Līgums

Paziņojums par iepirkumu

„Traktora T-130 rezerves daļu piegāde”

id. Nr. SPAAO 2015/4

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2015/4
4. CPV klasifikators 34320000-6
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Traktora T-130 ritošās daļas jaunas rezerves daļas
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Poligons “Dziļā vāda, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 12.10.2015. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē
9. Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta Līdz 12.10.2015. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma instrukcija – INSTRUKCIJA_2015/4

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.”

id. Nr. SPAAO 2015/2

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 17.08.2015.

 

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir dīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iepirkuma komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (identifikācijas numurs SPAAO 2015/2) un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu:

  • par degvielas piegādi Aizkrauklē (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu EUR 26 520,00  (divdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit eiro) bez PVN;
  • par degvielas piegādi Madonā (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu EUR 61 880,00 (sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit eiro) bez PVN;
  • par degvielas piegādi poligonam „Dziļā vāda” (iepirkuma priekšmeta 3.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu EUR 247 520,00 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit eiro) bez PVN.

Iepirkuma procedūras ziņojums – IPZ_Degviela_2015

Paziņojums par iepirkumu

Sarunu procedūra Par ķimikāliju iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošanu”  id. Nr. SPAAO 2015/3

 

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2015/3
4. Paredzamā iepirkuma priekšmets Ķimikāliju iegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošana
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta Līdz 25.06.2015. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš Līdz 2016.gada 31.decembrim
9. Sarunu procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panat pirmās daļas 2.punktu.

Sarunu procedūras pamatojums

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.”

id. Nr. SPAAO 2015/2

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2015/2
4. CPV klasifikators 09100000-0
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Dīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Degvielas uzpildes stacijas
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta Līdz 12.08.2015. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 24 mēneši
9. Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta www.spaao.lv vai

līdz 12.08.2015. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, 12.08.2015. plkst. 11.00,
11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Konkursa nolikums – NOLIKUMS

Jautājumi – atbildes: 24.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Lielizmēra atkritumu konteineru piegāde”

id. Nr. SPAAO 2015/1

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 14.05.2015.

 

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir metāla lielizmēra atkritumu konteineru piegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkuma „Lielizmēra atkritumu konteineru piegāde” (Id.Nr. SPAAO 2015/1) un pieņēmusi lēmumu līgumu slēgt ar Slēgto akciju sabiedrību “ARGO EKSPRESAS”, reģistrācijas numurs 140519858, par tās piedāvāto līgumcenu EUR  14 340,00 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit eiro 00 centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas lēmums – Protokols

Noslēgtais līgums –LĪGUMS

Paziņojums par iepirkumu

„Lielizmēra atkritumu konteineru piegāde”

id. Nr. SPAAO 2015/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2015/1
4. CPV klasifikators 44613700-7
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Metāla lielizmēra atkritumu konteineri
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta Poligons “Dziļā vāda, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 07.05.2015. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē
9. Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta Līdz 07.05.2015. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma instrukcija – INSTRUKCIJA_2015/1

Jautājumi – atbildes: 23.04.2015. 27.04.2015.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Stieples piegāde”

id. Nr. SPAAO 2014/2

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 14.01.2015.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir atlaidinātas tērauda stieples piegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkuma „Stieples piegāde” (Id.Nr. SPAAO 2014/2) un pieņēmusi lēmumu līgumu slēgt ar SIA „Eko Būvnieks”, reģistrācijas numurs 40103177255, par tās piedāvāto līgumcenu EUR 6 400,00 (seši tūkstoši četri simti eiro 00 centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas lēmums – Lēmums

Noslēgtais līgums – Līgums

Paziņojums par iepirkumu

„Stieples piegāde”

id. Nr. SPAAO 2014/2

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv2.Kontaktpersona

Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3.Iepirkuma identifikācijas Nr.SPAAO 2014/24.CPV klasifikators44300000-35.Paredzamā iepirkuma priekšmetsAtlaidināta tērauda stieple6.Pakalpojumu sniegšanas vietaJēkabpils atkritumu šķirošanas stacija, Zvaigžņu iela 1B, Jēkabpils7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vietalīdz 17.12.2014. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē8.Līguma darbības termiņš12 mēneši9.Instrukcijas saņemšanas termiņš un vietaLīdz 17.12.2014. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

 

10. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS

Jautājumi – atbildes:  10.12.2014.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda””

id. Nr. SPAAO 2014/1

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.03.2014.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” 2014. un 2015.gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda”” (Id.Nr. SPAAO 2014/1) ir pieņēmusi lēmumu līgumu slēgt ar SIA „VentEko”, reģistrācijas numurs 41203008864, par tās piedāvāto līgumcenu EUR 11 885,40 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro 40 centi) bez PVN.

Iepirkuma komisijas lēmums – Lēmums

Noslēgtais līgums – Līgums

Paziņojums par iepirkumu

„Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda””

id. Nr. SPAAO 2014/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv2.Kontaktpersona

Poligona vecākais speciālists JĀNIS GRAMANIS

Tālrunis 28363313

3.Iepirkuma identifikācijas Nr.SPAAO 2014/14.CPV klasifikators90730000-35.Paredzamā iepirkuma priekšmetsVides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda”6.Pakalpojumu sniegšanas vieta„Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vietalīdz 26.02.2014. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē8.Līguma darbības termiņšLīdz 2015.gada 31.janvārim9.Instrukcijas saņemšanas termiņš un vietaLīdz 26.02.2014. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

 

10. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma nolikums – NOLIKUMS

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.”

id. Nr. SPAAO 2013/1

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2013.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir dīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iepirkuma komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (identifikācijas numurs SPAAO 2013/1) un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu:

· par degvielas piegādi Aizkrauklē (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu 21 450,00 (divdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit lati) bez PVN;

· par degvielas piegādi Madonā (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu 27 840,00 (divdesmit septiņu tūkstoši astoņi simti četrdesmit lati) bez PVN;

· par degvielas piegādi poligonam „Dziļā vāda” (iepirkuma priekšmeta 3.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu 153 120,00 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit lati) bez PVN.

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.”

id. Nr. SPAAO 2013/1

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss: 651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv

2.

Kontaktpersona

Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

SPAAO 2013/1

4.

CPV klasifikators

09130000-9

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Dīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām

6.

Pakalpojumu sniegšanas vieta

Degvielas uzpildes stacijas

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

Līdz 05.07.2013. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē

8.

Līguma darbības termiņš

24 mēneši

9.

Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta

www.aizrp.lv/spaao vai

līdz 05.07.2013. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

10.

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, 05.07.2013. plkst. 11.00,

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Konkursa nolikums – Nolikums

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Automašīnas piekabes iegāde”

id. Nr. SPAAO 2012/4

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 29.11.2012.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir automašīnas piekabes āķa tipa konteineru pārvadāšanai iegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkuma „Automašīnas piekabes iegāde” (Id.Nr. SPAAO 2012/4) un pieņēmusi lēmumu līgumu slēgt ar SIA „FORMULA SERVISS”, reģistrācijas numurs 50003245631, par tās piedāvāto līgumcenu LVL 9 600 (deviņi tūkstoši seši simti lati) bez PVN.

Paziņojums par iepirkumu

„Automašīnas piekabes iegāde”      id. Nr. SPAAO 2012/4

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv2.Kontaktpersona

Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3.Iepirkuma identifikācijas Nr.SPAAO 2012/44.CPV klasifikators34223300-95.Paredzamā iepirkuma priekšmetsAutomašīnas piekabe6.Pakalpojumu sniegšanas vieta„Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vietalīdz 22.11.2012. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē8.Līguma darbības termiņš7 dienas9.Instrukcijas saņemšanas termiņš un vietaLīdz 22.11.2012. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 2928472310.Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiksSIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 22.11.2012. plkst. 10.00

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma instrukcija – Instrukcija

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Par kredītiestādes izvēle projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” līdzfinansēšanai

id. Nr. SPAAO 2012/3 ES KF

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.06.2012.

Iepirkuma priekšmets:

Kredītiestādes izvēle projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” līdzfinansēšanai

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkuma „Par kredītiestādes izvēle projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” līdzfinansēšanai” (Id.Nr. SPAAO 2012/3 ES KF) un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu slēgt ar Akciju sabiedrību „Citadele banka” (reģ. Nr. 40103303559) par tās piedāvāto līgumcenu 6489.04 (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi lati 04 santīmi).

Paziņojums par iepirkumu

Par kredītiestādes izvēle projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” līdzfinansēšanai

id. Nr. SPAAO 2012/3 ES KF

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv2.Kontaktpersona

Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3.Iepirkuma identifikācijas Nr.SPAAO 2012/3 ES KF4.CPV klasifikators66113000-55.Paredzamā iepirkuma priekšmetsKredītiestādes izvēle projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” līdzfinansēšanai6.Pakalpojumu sniegšanas vietaLāčplēša iela 1, Aizkraukle7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vietalīdz 20.06.2012. plkst. 10.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē8.Līguma darbības termiņš9 mēneši9.Instrukcijas saņemšanas termiņš un vietaLīdz 20.06.2012. plkst. 10.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 2928472310.Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiksSIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 20.06.2012.

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma instrukcija – Instrukcija

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.”

id. Nr. SPAAO 2012/1

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 11.04.2012.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir dīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iepirkuma komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām” (identifikācijas numurs SPAAO 2012/1) un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu:

  • par degvielas piegādi Aizkrauklē (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu 53 830,00 (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit lati) bez PVN;
  • par degvielas piegādi Madonā (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu 38 450,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit lati) bez PVN;
  • par degvielas piegādi poligonam „Dziļā vāda” (iepirkuma priekšmeta 3.daļā) slēgt ar AS „VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, par piedāvāto līgumcenu 84 590,00 (astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit lati) bez PVN.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

„Atkritumu konteineru piegāde”

id. Nr. SPAAO 2012/2 ES KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/004 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde”  ietvaros)

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2012.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir  jaunu atkritumu konteineru piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde”  ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkuma „Atkritumu konteineru piegāde” (Id.Nr. SPAAO 2012/2 ES KF) un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu slēgt ar Slēgtu akciju sabiedrību „ARGO Ekspresas” (reģ. Nr. 140519858) par tās piedāvāto līgumcenu 18 190 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit lati) bez PVN.

30.01.2012.

Paziņojums par iepirkumu

„Atkritumu konteineru piegāde”

id. Nr. SPAAO 2012/2 ES KF

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/004 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde”  ietvaros

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv2.Kontaktpersona

Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3.Iepirkuma identifikācijas Nr.SPAAO 2012/2 ES KF4.CPV klasifikators44613700-75.Paredzamā iepirkuma priekšmetsJaunu atkritumu konteineru piegāde6.Pakalpojumu sniegšanas vieta„Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vietalīdz 15.02.2012. plkst. 15.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē8.Līguma darbības termiņš50 dienas9.Instrukcijas saņemšanas termiņš un vietaLīdz 15.02.2012. plkst. 15.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 2928472310.Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiksSIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 15.02.2012. plkst. 15.00

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteikto kārtību

Iepirkuma nolikums – Nolikums

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Degvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām.”

id. Nr. SPAAO 2012/1

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723

Fakss:  651-33917

E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv2.Kontaktpersona

Valdes loceklis JĀNIS DAĢIS

Tālrunis 29284723

3.Iepirkuma identifikācijas Nr.SPAAO 2012/14.CPV klasifikators09130000-95.Paredzamā iepirkuma priekšmetsDīzeļdegvielas piegāde SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vajadzībām6.Pakalpojumu sniegšanas vietaDegvielas uzpildes stacijas7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vietaLīdz 26.03.2012. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē8.Līguma darbības termiņš12 mēneši9.Nolikuma saņemšanas termiņš un vieta

www.aizrp.lv/spaao vai

līdz 26.03.2012. plkst. 11.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723

10.Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiksSIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, 26.03.2012. plkst. 11.00,

 

11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
Ieinteresētājiem piegādātājiem - Par atklātā konkursa nosacījumiem 24.02.2012.
Konkursa nolikums - Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu noglabāšanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2011/1 ES KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.10.2011.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir jaunas atkritumu noglabāšanas tehnikas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklāta konkursa „Atkritumu noglabāšanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam” (Id.Nr. SPAAO 2011/1 ES KF) un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu slēgt ar SIA ”Ecotechno Baltic” (reģ. Nr. 44103060038) par tās piedāvāto līgumcenu 112 222,00 (viens simts divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi lati) bez PVN.

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Atkritumu noglabāšanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2011/1 ES KF

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢISTālrunis 29284723
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2011/1 ES KF
4. CPV klasifikators 34144700-5
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Atkritumu noglabāšnas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta „Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 26.09.2011. plkst. 15.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 3 mēneši
9. Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta Līdz 26.09.2011. laikā no plkst. 08.00 – 12.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 32.kabinetā, Aizkrauklē, 26.09.2011. plkst. 15.00
11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Konkursa nolikums – Nolikums

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2010/3 ES KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.07.2011.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums). Iepirkuma priekšmeta 4.daļa.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija atkārtoti izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam” (Id.Nr. SPAAO 2010/3 ES KF) iepirkuma priekšmeta 4.daļā un pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžetā paredzētās izmaksas.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2010/3 ES KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 09.05.2011.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums). Iepirkuma priekšmeta 4.daļa.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam” (Id.Nr. SPAAO 2010/3 ES KF) iepirkuma priekšmeta 4.daļā un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu šajā daļā slēgt ar Personu apvienību: OU Inseneriburoo STEIGER (reģ.Nr. 11206437); SIA” Ecotechno Baltic” (reģ.Nr. 44103060038) par tās piedāvāto līgumcenu 92 222,00 (deviņdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit divi lati) bez PVN.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2010/3 ES KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,

Reģ. Nr. 55403015551

Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101

Lēmuma pieņemšanas datums: 18.04.2011.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums). Iepirkuma priekšmeta 2.daļa.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkumu komisija atkārtoti izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam” (Id.Nr. SPAAO 2010/3 ES KF) iepirkuma priekšmeta 2.daļā un pieņēmusi lēmumu iepirkuma līgumu šajā daļā slēgt ar Personu apvienību:: AUSA Center S.L.U. (reģ. Nr. ES864041387); SIA” Ecotechno Baltic” (reģ.Nr. 44103060038) par tās piedāvāto līgumcenu 207 199,00 (divi simti septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi lati) bez PVN.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2010/3 ES KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.02.2011.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 daļās.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa –            SIA „VOLVO Truck Latvia” ( reģ. Nr. 40003287135)

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa –             Personu apvienība:

AUSA Center S.L.U. (reģ. Nr. ES864041387); SIA” Ecotechno Baltic” (reģ.Nr. 44103060038)

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa –             Personu apvienība:

KOMPTECH GmbH reģ. (Nr. 48363y);  SIA ” Ecotechno Baltic” (reģ.Nr. 44103060038)

Piedāvātā līgumcena:

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa –            piedāvātā līgumcena bez Pievienotās vērtības nodokļa  ir 242 181,00 LVL

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa –             piedāvātā līgumcena bez Pievienotās vērtības nodokļa  ir 207 199,00 LVL

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa –             piedāvātā līgumcena bez Pievienotās vērtības nodokļa  ir 950 290,00 LVL

*Lēmums par iepirkuma priekšmeta 4.daļu vēl nav pieņemts.

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 2010/3 ES KF

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢISTālrunis 29284723
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 2010/3 ES KF
4. CPV klasifikators 34144700-5
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta „Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 25.11.2010. plkst. 15.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 6 mēneši
9. Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta Līdz 25.11.2010. laikā no plkst. 08.00 – 12.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kabinetā Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 32.kabinetā, Aizkrauklē, 25.11.2010. plkst. 15.00
11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Konkursa nolikums – Nolikums

Papildus informācija – 18.10.2010. Jautājumi-atbildes

Papildus informācija – 03.11.2010. Jautājumi-atbildes

Papildus informācija – 11.11.2010. Jautājumi-atbildes

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 02/2010/KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.

Nepareizi izvēlēta iepirkuma procedūra, līdz ar to saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru.

Lēmuma pieņemšanas datums: 31.08.2010.

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 02/2010/KF

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢISTālrunis 29284723
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 02/2010/KF
4. CPV klasifikators 34144700-5
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta „Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 28.09.2010. plkst. 15.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 35 kabinetā, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 6 mēneši
9. Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta Līdz 28.09.2010. laikā no plkst. 08.00 – 12.00, Lāčplēša ielā 1, 35.kab. Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 32 kabinetā, Aizkrauklē, 28.09.2010. plkst. 15.00
11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Konkursa nolikums – Nolikums

Papildus informācija – 13.08.2010. Jautājumi-atbildes

Papildus informācija – 03.11.2010. Jautājumi-atbildes

Papildus informācija – 18.08.2010. Jautājumi-atbildes

Papildus informācija – 30.08.2010. Jautājumi-atbildes

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

Atklātā konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 01/2010/KF

(ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros)

iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem.

Termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums, līdz ar to saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu pieņemts lēmums izbeigt iepirkuma procedūru.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.04.2010.

Paziņojums par iepirkumu

Atklāts konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”

id. Nr. SPAAO 01/2010/KF

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” ietvaros

1. Pasūtītāja nosaukums SIA „Vidusdaugavas SPAAO”,
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101
Reģ. nr. 55403015551
Tālrunis: 29284723Fakss:  651-33917E-pasta adrese: spaao@aizrp.lv
2. Kontaktpersona Valdes loceklis JĀNIS DAĢISTālrunis 29284723
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. SPAAO 01/2010/KF
4. CPV klasifikators 34144700-5
5. Paredzamā iepirkuma priekšmets Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam
6. Pakalpojumu sniegšanas vieta „Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 26.04.2010. plkst. 15.00, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 35 kabinetā, Aizkrauklē
8. Līguma darbības termiņš 12 mēneši
9. Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta Līdz 23.04.2010. laikā no plkst. 08.00 – 12.00, Lāčplēša ielā 1,35.kab. Aizkrauklē, pirms tam sazinoties pa tālr. 29284723
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā Lāčplēša iela 1, 32 kabinetā, Aizkrauklē, 26.04.2010. plkst. 15.00
11. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

Konkursa nolikums

Papildus informācija Nr.1 konkursa nolikumam

Papildus informācija Nr.2 konkursa nolikumam

preload preload preload