Īsi par mums

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" Komercreģistrā reģistrēta 2005. gada 7. jūlijā. Komersanta kapitāldaļu turētājas līdz 2021. gada 30. jūnijam ir piecpadsmit Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" dalībnieku kapitāla daļu sadalījums līdz 2021. gada 30. jūnijam:

Jēkabpils (32,04%) un Aizkraukles (8%) pilsētas, Varakļānu (0,89%),  Aknīstes (1,26%),  Jaunjelgavas (5,53%), Pļaviņu (5,24%),  Viesītes (1,89%),  Krustpils (2,73%),  Kokneses (4,97%),  Jēkabpils (2,52%), Salas (1,89%),  Madonas (22,83%),  Ērgļu (3,28%), Skrīveru (3,32%) un Neretas (3,61%) novadu pašvaldības.

2021. gada 1. jūlijā tika būtiski mainīts Latvijas novadu teritoriālais iedalījums. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā,
ar 2021. gada 1. jūliju SIA "Vidusdaugavas SPAAO" dalībnieku kapitāla daļu sadalījums ir sekojošs:
 
Aizkraukles (31%), Jēkabpils (42%), Madonas (26%), Varakļānu (1%)  novadu pašvaldības.

 

Sadzīves atkritumu poligons "Dziļā vāda" uzbūvēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Poligons uzbūvēts, īstenojot projektu "Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā". Tā ietvaros uzbūvēta atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpilī, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā, kā arī kompostēšanas laukums "Lindes" Madonas novadā. Sadzīves atkritumu poligons uzsāka darbību 2011. gada jūnijā.