Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 08.11.2021.

Nr. p. k. Atkritumu veids Klase Kopā ar DRN bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā, EUR/t
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301
77,87
86,12**
16,35
18,09
94,22
104,21
2. Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 77,87
122,12**
16,35
25,65
94,22
147,77
3. Liela izmēra atkritumi (no 01.03.2020) 200307
77,87
91,12**
16,35
19,14
94,22
110,26
4. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 107,12
122,12**
22,50
25,65
129,62
147,77
5. Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 107,12
122,12**
22,50
25,65
129,62
147,77
6. Kurtuvju pelni (apglabāšanai)
190112
100101
107,12
122,12**
22,50
25,65
129,62
147,77
7. Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 112,12
127,12**
23,55
26,70
135,67
153,82
8. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 5,00 1,05 6,05
9. Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 5,00 1,05 6,05
10. Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8,54 1,79 10,33
11. Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 107,33 22,54 129,87
12.
Luminiscējošās dienas gaismas lampas
200121 540,00
113,40
653,40
13. Tekstila atkritumi 191208 77,87
122,12**
16,35
25,65
94,22
147,77

*Nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu (Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums)
** Izcenojumi, kas  ir spēkā ar 2022.gada 1.janvāri

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem pa tālr. 25446901


 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" transporta pakalpojumu izmantošanas izcenojumi

Aktualizēts: 01.08.2020.

nr. p. k. Marka, modelis veids Bez PVN, EUR/h PVN 21% Kopā ar pvn, EUR/h
1. AUSA T204H Traktors 19,86 4,17 24,03
2. ZL50F Riteņu frontālais iekrāvējs 33,91 7,12 41,03
3. YTO 904 Traktors ar palīgierīcēm 25,73 5,40 31,13
4. AUSA RC8 Universālais ekskavators 26,15 5,49 31,64
5. VOLVO FM Kravas transporta atkritumvedējs 38,87 8,16 47,03
6. SCANIA P 280 Kravas transporta atkritumvedējs 38,87 8,16 47,03
7. SCANIA P 400
Kravas universāls pašizgāzējs
(Automašīna ar multilifta sistēmu un hidraulisko manipulatoru)
34,11 7,16 41,27
8. SCANIA 94G
Kravas universāls pašizgāzējs
(Automašīna beramā materiāla transportēšanai ar "kipper" sistēmas manipulatoru)
34,11 7,16 41,27

Transportlīdzekļa izmantošanas laiks tiek uzskaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis izbrauc no SIA "Vidusdaugavas SPAAO" teritorijas, līdz brīdim, kad transportlīdzeklis atgriežas SIA "Vidusdaugavas SPAAO" teritorijā.


 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" krāvēja pakalpojumu izmantošanas izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

Nr. p.k. Pakalpojums Vienas darba stundas izmaksas, EUR/h
Bez PVN PVN 21% Kopā ar pvn
1. Viena krāvēja pakalpojumi 4,50 0,95 5,45

 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" būvgružu/lielgabarīta konteineru noma no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

Nr. p.k. Būvgružu/lielgabarīta konteinera Tilpums, m3 Konteinera noma diennaktī, EUR/h*
Bez PVN PVN 21% Kopā ar pvn
1. No 5 līdz 10 5,00 1,05 6,05
2. No 20 līdz 40 10,00 2,10 12,10

*Konteinera noma pirmās 5 (piecas) diennaktis BEZMAKSAS, par katru nākamo diennakti klients maksā saskaņā ar cenrādi.


 

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2021.

Aktualizēts: 08.11.2021.

Administratīvā teritorija
Apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
bez PVN
PVN 21% kopā ar pvn
JĒKABPILS novads:
Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Ābeļu pagasts, Asares pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts
18,38
19,37**
3,86
4,07
22,24
23,44
AIZKRAUKLES novads (līdz 30.06.2021. JAUNJELGAVAS novads*):
Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts
17,35
18,34**
3,64
3,85
20,99
22,19
AIZKRAUKLES novads (līdz 30.06.2021. NERETAS novads*):
Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts
19,52
20,50**
4,10
4,31
23,62
24,81

* Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 23.06.2020., ar 01.07.2021. Jaunjelgavas un Neretas novadi tiek iekļauti jaunizveidotajā Aizkraukles novadā.
** Izcenojumi, kas  ir spēkā ar 2022.gada 1.janvāri

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa līdz 31.12.2021.:

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2022.:

Sadzīves atkritumu maisu cenas līdz 31.12.2021.

Sadzīves atkritumu maisu cenas no 01.01.2022.

Plašāka informācija par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pa tālr. 28367235


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 08.11.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 77,87 EUR/t
91,12 EUR/t*
16,35 EUR/t
19,14 EUR/t
94,22 EUR/t
110,26 EUR/t
2.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
3. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
4. Plastmasa 200139 77,87 EUR/t
86,12 EUR/t*
16,35 EUR/t
18,09 EUR/t
94,22 EUR/t
104,21 EUR/t
5. Koksne
Koka iepakojums
200138
150103
Bez maksas - -
6.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
7. Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
8.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi
200121
0,1652 EUR par 1 spuldzi
0,03 EUR par 1 spuldzi
0,20 EUR par 1 spuldzi
9. Elektriskās un elektroniskās iekārtas 200136 Bez maksas - -
10. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
11. Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130208
Bez maksas - -
12. Eļļas filtri 160107 Bez maksas - -
13. Tekstila atkritumi 191208 77,87 EUR/t
122,12 EUR/t*
16,35 EUR/t
25,65 EUR/t
94,22 EUR/t
147,77 EUR/t

* Izcenojumi, kas  ir spēkā ar 2022.gada 1.janvāri

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 25446901


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 08.11.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 107,87 EUR/t
91,12 EUR/t**
22,65 EUR/t
19,14 EUR/t
130,52 EUR/t
110,26 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
1,65 EUR par 1 riepu
0,35 EUR par 1 riepu 2,00 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas) 170904 137,12 EUR/t
127,12 EUR/t**
28,80 EUR/t
26,70 EUR/t
165,92 EUR/t
153,82 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas) 170107 35,00 EUR/t 7,35 EUR/t 42,35 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa 200139 107,87 EUR/t
91,12 EUR/t**
22,65 EUR/t
19,14 EUR/t
130,52 EUR/t
110,26 EUR/t
8.
Koksne
Koka iepakojums
200138
150103
30,00 EUR/t 6,30 EUR/t 36,30 EUR/t
9. Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10. Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11. Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi * 200121
0,1652 EUR par 1 spuldzi
0,03 EUR par 1 spuldzi 0,20 EUR par 1 spuldzi
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas 
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām
** Izcenojumi, kas  ir spēkā ar 2022.gada 1.janvāri

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 20264550


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Jaunceltnes ielā 9B, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 08.11.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 77,87 EUR/t
91,12 EUR/t**
16,35 EUR/t
19,14 EUR/t
94,22 EUR/t
110,26 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
1,65 EUR par 1 riepu 
0,35 EUR par 1 riepu 2,00 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas) 170904 107,12 EUR/t
127,12 EUR/t**
22,50 EUR/t
26,70 EUR/t
129,62 EUR/t
153,82 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas) 170107 35,00 EUR/t 7,35 EUR/t 42,35 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa 200139 107,87 EUR/t
91,12 EUR/t**
22,65 EUR/t
19,14 EUR/t
130,52 EUR/t
110,26 EUR/t
8. Koksne
Koka iepakojums
200138
150103
30,00 EUR/t 6,30 EUR/t 36,30 EUR/t
9.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10.
Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
200121
0,1652 EUR par 1 spuldzi
0,03 EUR par 1 spuldzi 0,20 EUR par 1 spuldzi
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām
** Izcenojumi, kas  ir spēkā ar 2022.gada 1.janvāri

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26638223


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Augu ielā 29A, Madonā, Madonas nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 08.11.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 77,87 EUR/t
91,12 EUR/t**
16,35 EUR/t
19,14 EUR/t
94,22 EUR/t
110,26 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
1,65 EUR par 1 riepu
0,35 EUR par 1 riepu 2,00 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas) 170904 107,12 EUR/t
127,12 EUR/t**
22,50 EUR/t
26,70 EUR/t
129,62 EUR/t
153,82 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas) 170107 35,00 EUR/t 7,35 EUR/t 42,35 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa 200139 107,87 EUR/t
91,12 EUR/t**
22,65 EUR/t
19,14 EUR/t
130,52 EUR/t
110,26 EUR/t
8.
Koksne *
Koka iepakojums
200138
150103
30,00 EUR/t 6,30 EUR/t 36,30 EUR/t
9.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10.
Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11. Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi 200121 0,1652 EUR par 1 spuldzi 0,03 EUR par 1 spuldzi 0,20 EUR par 1 spuldzi
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām
** Izcenojumi, kas  ir spēkā ar 2022.gada 1.janvāri

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26467951


 

Kompostēšanas laukumā "Lindes", Aronas pag., Madonas nov., apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā ar PVN, EUR/t
1. Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi 200108 8,54 1,79 10,33
2. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas 190805 8,54 1,79 10,33
3. Bioloģiski noārdāmi atkritumi 200201 8,54 1,79 10,33

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu kompostēšanas laukumā pa tālr. 26467951