Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

Nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez nodokļiem, EUR/t DRN*, EUR/t Kopā ar DRN bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā, EUR/t
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301
77,87
77,87
16,35
94,22
2. Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 77,87 77,87
16,35
94,22
3. Liela izmēra atkritumi (no 01.03.2020) 200307 77,87 77,87 16,35 94,22
4. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 42,12 65,00 107,12 22,50 129,62
5. Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 42,12 65,00 107,12 22,50 129,62
6. Kurtuvju pelni (apglabāšanai)
190112
100101
42,12 65,00 107,12 22,50 129,62
7. Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 42,12 70,00 112,12 23,55 135,67
8. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 5,00 - 5,00 1,05 6,05
9. Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 5,00 - 5,00 1,05 6,05
10. Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8,54 - 8,54 1,79 10,33
11. Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 107,33 - 107,33 22,54 129,87
12.
Luminiscējošās dienas gaismas lampas
200121 540,00
-
540,00
113,40
653,40
13. Tekstila atkritumi 191208 77,87 - 77,87 16,35 94,22

*Nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu (Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums)

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem pa tālr. 25446901


 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" transporta pakalpojumu izmantošanas izcenojumi

Aktualizēts: 01.08.2020.

nr. p. k. Marka, modelis veids Bez PVN, EUR/h PVN 21% Kopā ar pvn, EUR/h
1. AUSA T204H Traktors 19,86 4,17 24,03
2. ZL50F Riteņu frontālais iekrāvējs 33,91 7,12 41,03
3. YTO 904 Traktors ar palīgierīcēm 25,73 5,40 31,13
4. AUSA RC8 Universālais ekskavators 26,15 5,49 31,64
5. VOLVO FM Kravas transporta atkritumvedējs 38,87 8,16 47,03
6. SCANIA P 280 Kravas transporta atkritumvedējs 38,87 8,16 47,03
7. SCANIA P 400
Kravas universāls pašizgāzējs
(Automašīna ar multilifta sistēmu un hidraulisko manipulatoru)
34,11 7,16 41,27
8. SCANIA 94G
Kravas universāls pašizgāzējs
(Automašīna beramā materiāla transportēšanai ar "kipper" sistēmas manipulatoru)
34,11 7,16 41,27

Transportlīdzekļa izmantošanas laiks tiek uzskaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis izbrauc no SIA "Vidusdaugavas SPAAO" teritorijas, līdz brīdim, kad transportlīdzeklis atgriežas SIA "Vidusdaugavas SPAAO" teritorijā.


 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" krāvēja pakalpojumu izmantošanas izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

Nr. p.k. Pakalpojums Vienas darba stundas izmaksas, EUR/h
Bez PVN PVN 21% Kopā ar pvn
1. Viena krāvēja pakalpojumi 4,50 0,95 5,45

 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" būvgružu/lielgabarīta konteineru noma no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

Nr. p.k. Būvgružu/lielgabarīta konteinera Tilpums, m3 Konteinera noma diennaktī, EUR/h*
Bez PVN PVN 21% Kopā ar pvn
1. No 5 līdz 10 5,00 1,05 6,05
2. No 20 līdz 40 10,00 2,10 12,10

*Konteinera noma pirmās 5 (piecas) diennaktis BEZMAKSAS, par katru nākamo diennakti klients maksā saskaņā ar cenrādi.


 

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2021.

Aktualizēts: 06.01.2021.

Administratīvā teritorija
Apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
bez PVN
PVN 21% kopā ar pvn
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
18,38
3,86 22,24
Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā 17,35 3,64 20,99
Neretas novada administratīvajā teritorijā 19,52 4,10 23,62

 

Sadzīves atkritumu maisu cenas no 01.01.2021

Plašāka informācija par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pa tālr. 28367235


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Krustpils nov., apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 77,87 EUR/t 16,35 EUR/t 94,22 EUR/t
2.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
3. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
4. Plastmasa 200139 77,87 EUR/t 16,35 EUR/t 94,22 EUR/t
5. Koksne
Koka iepakojums
200138
150103
Bez maksas - -
6.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
7. Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
8.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi
200121
0,1652 EUR par 1 spuldzi
0,03 EUR par 1 spuldzi
0,20 EUR par 1 spuldzi
9. Elektriskās un elektroniskās iekārtas 200136 Bez maksas - -
10. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
11. Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130208
Bez maksas - -
12. Eļļas filtri 160107 Bez maksas - -
13. Tekstila atkritumi 191208 77,87 EUR/t 16,35 EUR/t 94,22 EUR/t

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 25446901


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī, apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 107,87 EUR/t 22,65 EUR/t 130,52 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
1,65 EUR par 1 riepu
0,35 EUR par 1 riepu 2,00 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas) 170904 137,12 EUR/t
28,80 EUR/t
165,92 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas) 170107 35,00 EUR/t 7,35 EUR/t 42,35 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa 200139 107,87 EUR/t 22,65 EUR/t 130,52 EUR/t
8.
Koksne
Koka iepakojums
200138
150103
30,00 EUR/t 6,30 EUR/t 36,30 EUR/t
9. Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10. Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11. Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi * 200121
0,1652 EUR par 1 spuldzi
0,03 EUR par 1 spuldzi 0,20 EUR par 1 spuldzi
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas 
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 20264550


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Jaunceltnes ielā 9B, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 77,87 EUR/t 16,35 EUR/t 94,22 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
1,65 EUR par 1 riepu 
0,35 EUR par 1 riepu 2,00 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas) 170904 107,12 EUR/t 22,50 EUR/t
129,62 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas) 170107 35,00 EUR/t 7,35 EUR/t 42,35 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa 200139 107,87 EUR/t 22,65 EUR/t 130,52 EUR/t
8. Koksne
Koka iepakojums
200138
150103
30,00 EUR/t 6,30 EUR/t 36,30 EUR/t
9.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10.
Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
200121
0,1652 EUR par 1 spuldzi
0,03 EUR par 1 spuldzi 0,20 EUR par 1 spuldzi
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26638223


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Augu ielā 29A, Madonā, Madonas nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā ar PVN, EUR
1. Liela izmēra atkritumi 200307 77,87 EUR/t 16,35 EUR/t 94,22 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
1,65 EUR par 1 riepu
0,35 EUR par 1 riepu 2,00 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas) 170904 107,12 EUR/t 22,50 EUR/t 129,62 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas) 170107 35,00 EUR/t 7,35 EUR/t 42,35 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa 200139 107,87 EUR/t 22,65 EUR/t 130,52 EUR/t
8.
Koksne *
Koka iepakojums
200138
150103
30,00 EUR/t 6,30 EUR/t 36,30 EUR/t
9.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10.
Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11. Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi 200121 0,1652 EUR par 1 spuldzi 0,03 EUR par 1 spuldzi 0,20 EUR par 1 spuldzi
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26467951


 

Kompostēšanas laukumā "Lindes", Aronas pag., Madonas nov., apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi no 01.01.2021.

Aktualizēts: 01.01.2021.

nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā ar PVN, EUR/t
1. Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi 200108 8,54 1,79 10,33
2. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas 190805 8,54 1,79 10,33
3. Bioloģiski noārdāmi atkritumi 200201 8,54 1,79 10,33

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu kompostēšanas laukumā pa tālr. 26467951