Informācija plašsaziņas līdzekļiem par paveikto un vēl veicamo
25Mar

Informācija plašsaziņas līdzekļiem par paveikto un vēl veicamo

2011. gada 21.martā

Par paveikto un vēl veicamo

Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētajā projektā „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”

Vidusaduagavas reģionā  tiek veidota videi draudzīga un ekonomiski efektīva sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma.

Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta  „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošanas rezultātā tiks izbūvēts jauns sadzīves atkritumu poligons Krustpils novada Mežāres pagastā un papildus infrastruktūras, kas nodrošinās tās efektīvu darbību, t.i. atkritumu šķirošanas stacijas Jēkabpils pilsētā, divas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas – Aizkrauklē un Madonā un kompostēšanas laukums Madonas novadā „Lindēs”. Projekta ietvaros tiks iegādāta specializētā tehnika un aprīkojums poligona un atkritumu šķirošanas staciju darbības nodrošināšanai.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis informē par paveikto:

Projekts ir īstenots par 50%. Vistālāk esam tikuši sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā.

Atkritumu poligona „Dziļā vāda” izbūves darbi ir nonākuši nobeiguma stadijā. Ceļi un laukumi ir noasfaltēti, teritorija nožogota un ierīkots dzīvžogs, administrācijas ēka un garāžas var sākt darbu, atlikušie labiekārtošanas darbi tiks veikti pavasarī, kad nokusīs sniegs. Būvnieks ir sagatavojis poligona ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas pašreiz iesniegta saskaņošanai.

Pašlaik notiek pēdējie darbi atkritumu glabāšanas šūnas izveidē. Šūnā ir izveidota infiltrāta drenāžas cauruļu sistēma un tagad tiek klāta kušņu jeb metāla izdedžu kārta, ko ved no „Liepājas metalurga”. Izdedži ir sevišķi ķīmiski noturīgi pret skābēm, tātad  infiltrāts nevarēs sabojāt kušņu kārtu. Pēc tam šūnā tiks ieklāta 0,5 m bieza smilšu kārta.

Par pārējiem projekta objektiem. Vistālāk ir atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī. Te jau ir izbūvēt pievadceļi, ārējā lietus kanalizācija un ūdensvada sistēma, angāra karkass, kā arī izbūvēti pamati platformu svariem, jo sadzīves atkritumu uzskaitei katra krava tiks nosvērta.

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijai Madonā ir veikta esošo saimniecības ēku nojaukšana savilkti inženiertīkli, bet kompostēšanas laukumam „Lindēs” veikti zemes darbi un sagatavota pamatne-ievesta smilts, izbūvēts laukums un pamatnē ieklāts ģeotekstils.

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijai Aizkrauklē tiek izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts.

Pagājušā gada beigās tika izsludināts atkārtots konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”. Piegādātāju piedāvājumi jau izvērtēti par trim iepirkuma priekšmeta daļām un tiks slēgti piegāžu līgumi.

Pašreiz strādājam pie dokumentu sagatavošanas A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, kā arī iespējamā pakalpojuma tarifa aprēķināšanas.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana:

mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide;

veco izgāztuvju slēgšana, līdz ar poligona izveidi.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ieteikt citiem: