Aizkrauklē top atkritumu šķirošanas — pārkraušanas stacija
26Sep

Aizkrauklē top atkritumu šķirošanas — pārkraušanas stacija

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta ietvaros paredzēts izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Jūnijā tika nodots ekspluatācijā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Dziļā vāda”, kas tika uzbūvēts Krustpils novada Mežāres pagastā. Vēl ir jāpabeidz poligona infrastruktūras objektu būvniecība.

Viena no ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” aktivitātēm ir šķirošanas-pārkraušanas stacijas būvniecība Aizkrauklē.

Projekta īstenotājs SIA „Vidusdaugavas SPAAO” šī objekta būvniecībai Aizkraukles KUK teritorijā Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē nomā zemi 0,7 ha platībā. Būvdarbus veic SIA „CB” no Cēsīm. Darbi tika uzsākti jau vasarā, bet šobrīd ir pabeigta inženiertīklu izbūve un tiek veikti sagatavošanas darbi angāra konstrukciju uzstādīšanai.

“Parasti pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, bet mēs šoreiz  izvēlējāmies simboliski pabeigt pamatu blietēšanu,” stāsta SIA “Vidusdaugavas SPAOO” valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis.

Angārā tiks uzstādītas sadzīves atkritumu šķirojamā līnija un otrreiz izmantojamo izejvielu prese.

Šķirošanas-pārkraušanas stacijas būvniecības izmaksas kopā ar nepieciešamo aprīkojuma sastāda 1,6 milj. latu.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība (Krustpils novada Mežāres pagastā) , 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide (poligonā un Madonas novada Aronas pagastā)  un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju (Aizkrauklē un Madonā) un 1 atkritumu šķirošanas stacijas (Jēkabpilī) izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošo specializēto tehniku.

Projekta kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana, jo vecās izgāztuves, līdz ar poligona izveidi tiks likvidētas, un mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums  Tavā nākotnē

Ieteikt citiem: