Publiskojamā informācija par izsoles objektiem


Informācija par izsoles objektu "Vieglā automašīna NISSAN X TRAIL, reģistrācijas Nr. GB-5040"

SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģistrācijas Nr. 55403015551, 2023. gada 20. martā plkst. 10.00 Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (2.stāvā), pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automobili NISSAN X TRAIL, reģistrācijas Nr. GB-5040, nosacītā cena – 460,00 euro (bez PVN), nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas, dalības maksa – 10.00 euro. Izsoles solis - 50,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā http://www.spaao.lv/ sadaļā "Paziņojumi- īpašumi-izsoles" (Izsoles noteikumi).

Automašīnas apskate, iepriekš sazinoties pa tālruni 29398567.

Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģistrācijas Nr. 55403015551, norēķinu kontā LV38HABA0551034378558, AS SWEDBANK, kods HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei (pieteikuma iesniegšanai).

Izsolei reģistrēties pretendenti var SIA "Vidusdaugavas SPAAO" – Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (2.stāvā), no paziņojuma publicēšanas dienas SIA "Vidusdaugavas SPAAO" mājas lapā http://www.spaao.lv/ līdz 2023. gada 20. marta plkst. 9.30.


Informācija par izsoles objektu "Nedzīvojamās telpas – dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija Augu iela 29A, Madona"
Nomas objekta veids
nedzīvojamās telpas (dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija)
Nekustamā īpašuma :  
atrašanās vieta Augu iela 29A, Madona, Madonas nov., LV-4801
kadastra numurs
Kadastra Nr. 7001 001 1116 012  (šķirošanas angāra daļa)
Kadastra Nr. 7001 001 1116 013 (personāla telpa)
platība, m2 1300 m2 (šķirošanas angāra daļa), 38,80 m2 (personāla telpa), kopējā platība 1338,80 m2
lietošanas mērķis saimnieciskā darbība
Atzīme par to, vai objekts ir kultūras piemineklis nav
Iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa (sākumcena) mēnesī, EUR/m2 bez PVN 1,34 EUR/m2 bez PVN
Iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa (sākumcena) par objektu kopā, EUR bez PVN 1800,00 EUR  mēnesī, bez PVN
Iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa par zemi mēnesī, EUR/m2 bez PVN (aizpildīt tikai, ja noteikta atsevišķi)
-
Publikācija pieejama no (publicēšanas datums) līdz (pretendentu pieteikšanās datums)
25.10.2019 – 04.11.2019 (termiņš pagarināts līdz 12.11.2019)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids rakstiska
Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli pirmā izsole
Izsoles datums, laiks 12.11.2019 plkst. 8:25
Izsoles vieta / norises kārtība
Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202, atbilstoši SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai
Cita nomas objektu raksturojoša informācija -
Citi iznomāšanas nosacījumi
1) Nomniekam ir tiesības ar iznomātāja rakstisko piekrišanu nodot Nomas objektu vai  tā daļu apakšnomā;
2) Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā
Objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties ar noradīto kontaktpersonu
Kontaktpersona Izsoles komisijas priekšsēdētājs Jānis Bisenieks, tālrunis 29398567, e-pasts: spaao@spaao.lv
Dokumenti
Izsoles rezultāti
Nomas tiesību pretendents SIA "Eco Baltia vide", Reģ.Nr.40003309841
Piedāvājuma iesniegšanas datums 12.11.2019.
Nomas maksa mēnesī, EUR bez PVN 1850,00
Kopējā nomas objekta platība, m2 1338,80 m2
Nomas termiņš 3 gadi
Plānotās darbības saimnieciskās darbības veikšana - dalīti vākto atkritumu šķirošana

 


 

Informācija par izsoles objektu "Nedzīvojamās telpas – Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads"
Nomas objekta veids nedzīvojamās telpas (dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija)
Nekustamā īpašuma :  
atrašanās vieta Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
kadastra numurs
Kadastra Nr. 3201 001 0341 008 (šķirošanas angāra daļa)
Kadastra Nr. 3201 001 0341 007 (personāla telpa)
platība, m2 1350 m2 (šķirošanas angāra daļa), 38,10 m2 (personāla telpa), kopējā platība 1388,10 m2
lietošanas mērķis saimnieciskā darbība
Atzīme par to, vai objekts ir kultūras piemineklis nav
Iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa (sākumcena) mēnesī, EUR/m2 bez PVN 1,37 EUR/m2 bez PVN
Iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa (sākumcena) par objektu kopā, EUR bez PVN 1900,00 EUR  mēnesī, bez PVN
Iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa par zemi mēnesī, EUR/m2 bez PVN (aizpildīt tikai, ja noteikta atsevišķi) -
Publikācija pieejama no (publicēšanas datums) līdz (pretendentu pieteikšanās datums) 25.10.2019 – 04.11.2019 (termiņš pagarināts līdz 12.11.2019)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids rakstiska
Norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli pirmā izsole
Izsoles datums, laiks 12.11.2019 plkst. 8:25
Izsoles vieta / norises kārtība Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202, atbilstoši SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai
Cita nomas objektu raksturojoša informācija -
Citi iznomāšanas nosacījumi 1) Nomniekam ir tiesības ar iznomātāja rakstisko piekrišanu nodot Nomas objektu vai  tā daļu apakšnomā;
2) Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā
Objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties ar noradīto kontaktpersonu
Kontaktpersona Izsoles komisijas priekšsēdētājs Jānis Bisenieks, tālrunis 29398567, e-pasts: spaao@spaao.lv
Dokumenti
Izsoles rezultāti
Nomas tiesību pretendents SIA "Eco Baltia vide", Reģ.Nr.40003309841
Piedāvājuma iesniegšanas datums 12.11.2019.
Nomas maksa mēnesī, EUR bez PVN 1950,00
Kopējā nomas objekta platība, m2 1388,10 m2
Nomas termiņš 3 gadi
Plānotās darbības saimnieciskās darbības veikšana - dalīti vākto atkritumu šķirošana