Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi

Aktualizēts: 12.07.2024.
Nr. p. k. Atkritumu veids Klase Kopā ar DRN bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā, EUR/t
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301
102,62
21,55
124,17
2. Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 152,12
31,95
184,07
3. Liela izmēra atkritumi 200307
152,12
31,95 184,07
4. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 152,12 31,95 184,07
5. Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 152,12 31,95 184,07
6.
Kurtuvju pelni (apglabāšanai):
Smagās pelnu frakcijas un izdedži
Smagie pelni, izdedži un sodrēji
190112
100101
152,12
31,95
184,07
7. Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 157,12 33,00 190,12
8. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 50,00
10,50
60,50
9. Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 50,00 10,50 60,50
10.1. Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 20,00 4,20 24,20
10.2. Kompostējamie kapsētu atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 81,73 (ar 15.07.2024) 17,16 98,89
11. Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 150,00 31,50 181,50
12.
Luminiscējošās dienas gaismas lampas
200121 Bez maksas - -
13. Tekstila atkritumi 191208 152,12 31,95 184,07
14. Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi 191212 152,12 31,95 184,07
15. Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi 200108 42,12 8,85 50,97
16. Mizu un korķa atkritumi 030101 152,12 31,95 184,07
17. Plastmasa 200139 152,12 31,95 184,07

* Nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu (Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums)

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem pa tālr. 25446901


 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" transporta pakalpojumu izmantošanas izcenojumi

Aktualizēts: 25.11.2022.
nr. p. k. Marka, modelis veids Bez PVN, EUR/h PVN 21% Kopā ar pvn, EUR/h
1. AUSA T204H Traktors 19,86 4,17 24,03
2. ZL50F Riteņu frontālais iekrāvējs 50,00 10,50 60,50
3. YTO 904 Traktors ar palīgierīcēm 25,73 5,40 31,13
4. AUSA RC8 Universālais ekskavators 26,15 5,49 31,64
5. VOLVO FM Kravas transporta atkritumvedējs 45,00 9,45 54,45
6. SCANIA P 280 Kravas transporta atkritumvedējs 45,00 9,45 54,45
7. SCANIA P 400
Kravas universāls pašizgāzējs
(Automašīna ar multilifta sistēmu un hidraulisko manipulatoru)
55,00 11,55 66,55
8. SCANIA 94G
Kravas universāls pašizgāzējs
(Automašīna beramā materiāla transportēšanai ar "kipper" sistēmas manipulatoru)
45,00 9,45 54,45
9. CATERPILLAR D6 Buldozers ar kāpurķēžu gaitas iekārtu un universālu, hidrauliski vadāmu darba aprīkojumu 50,00 10,50 60,50
10. Komatsu D51EX-24 Buldozers ar kāpurķēžu gaitas iekārtu un universālu, hidrauliski vadāmu darba aprīkojumu 50,00 10,50 60,50

Transportlīdzekļa izmantošanas laiks tiek uzskaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis izbrauc no SIA "Vidusdaugavas SPAAO" teritorijas, līdz brīdim, kad transportlīdzeklis atgriežas SIA "Vidusdaugavas SPAAO" teritorijā.


 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" krāvēja pakalpojumu izmantošanas izcenojumi

Aktualizēts: 03.01.2022.
Nr. p.k. Pakalpojums Vienas darba stundas izmaksas, EUR/h
Bez PVN PVN 21% Kopā ar pvn
1. Viena krāvēja pakalpojumi 4,50 0,95 5,45

 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" būvgružu/lielgabarīta konteineru noma

Aktualizēts: 03.01.2022.
Nr. p.k. Būvgružu/lielgabarīta konteinera Tilpums, m3 Konteinera noma diennaktī, EUR/h*
Bez PVN PVN 21% Kopā ar pvn
1. No 5 līdz 10 5,00 1,05 6,05
2. No 20 līdz 40 10,00 2,10 12,10

*Konteinera noma pirmās 5 (piecas) diennaktis BEZMAKSAS, par katru nākamo diennakti klients maksā saskaņā ar cenrādi.


 

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Aktualizēts: 11.12.2023.
Administratīvā teritorija
Apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
bez PVN
PVN 21% kopā ar pvn
JĒKABPILS novads (Jēkabpils novada teritorija ārpus Jēkabpils valstspilsētas):
Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Ābeļu pagasts, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.
21,35
4,48
25,83
 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2024.:


Svarīgi: Par nepareizi sašķirotiem BIO atkritumiem rēķins tiks izrakstīts, piemērojot nešķirotu sadzīves atkritumu maksu!

Plašāka informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pa tālr. 28367235

 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi

Aktualizēts: 11.12.2023.
nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā, EUR/t
1.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
2. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
3. Koka iepakojums
Koksne
150103
200138
Bez maksas - -
4.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
5. Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
6.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi
200121
Bez maksas
-
-
7. Elektriskās un elektroniskās iekārtas 200136 Bez maksas - -
8. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
9. Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130208
Bez maksas - -
10. Eļļas filtri 160107 Bez maksas - -

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 25446901

 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi

Aktualizēts: 01.06.2024.
nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā, EUR
1. Liela izmēra atkritumi
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200307 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
2,07 EUR par 1 riepu 
0,43 EUR par 1 riepu 2,50 EUR par 1 riepu
3.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
4. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
5. Plastmasa
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200139 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
6.
Koka iepakojums
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
150103
Bez maksas
8,00 EUR/t
-
1,68 EUR/t
-
9,68EUR/t
7. Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
8. Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
9. Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi * 200121
Bez maksas
- -
10. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
11. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
12.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas 
130113
130208
Bez maksas - -
*Pieņem arī no juridiskām personām

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26133488


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Jaunceltnes ielā 9B, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi

Aktualizēts: 01.06.2024.
nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā, EUR
1. Liela izmēra atkritumi
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200307 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
2,07 EUR par 1 riepu
0,43 EUR par 1 riepu 2,50 EUR par 1 riepu
3. Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas)
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
170904 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
4.
Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas)
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
170107
50,00 EUR/t
8,00 EUR/t
10,50 EUR/t
1,68 EUR/t
60,50 EUR/t
9,68 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200139 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
8. Koka iepakojums
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
150103 Bez maksas
8,00 EUR/t
-
1,68 EUR/t
-
9,68 EUR/t
9.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10.
Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11.
Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
200121
Bez maksas
-
 
-
 
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130113
130208
Bez maksas - -
15. Smagās pelnu frakcijas un izdedži
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
190112 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
16. Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
191212 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
* Pieņem arī no juridiskām personām

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26638223


 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Augu ielā 29A, Madonā, Madonas nov., apsaimniekošanai no fiziskām personām pieņemamo atkritumu izcenojumi

Aktualizēts: 01.06.2024.
nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR PVN 21% Kopā, EUR
1. Liela izmēra atkritumi
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200307
152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
2. Nolietotas riepas līdz R23 (4 riepas no personas) 160103
2,07 EUR par 1 riepu
0,43 EUR par 1 riepu 2,50 EUR par 1 riepu
3.
Būvniecības atkritumi, kuri nesatur bīstamas vielas (līdz 1 tonnai no personas)
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
170904 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
4. Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (līdz 1 tonnai no personas)
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
170107
50,00 EUR/t
8,00 EUR/t
10,50 EUR/t
1,68 EUR/t
60,50 EUR/t
9,68 EUR/t
5.
Papīrs un kartons
Papīra un kartona iepakojums
200101
150101
Bez maksas - -
6. Plastmasas iepakojums 150102 Bez maksas - -
7. Plastmasa
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200139 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
8. Koka iepakojums
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
150103 Bez maksas
8,00 EUR/t
-
1,68 EUR/t
-
9,68 EUR/t
9.
Stikla iepakojums
Stikls
150107
200102
Bez maksas - -
10.
Metāla iepakojums
Metāli
150104
200140
Bez maksas - -
11. Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi 200121 Bez maksas - -
12. Elektriskās un elektroniskās iekārtas * 200136 Bez maksas - -
13. Baterijas un akumulatori 200133 Bez maksas - -
14.
Hidrauliskās eļļas
Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas
130113
130208
Bez maksas - -
15. Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
191212
152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t
16. Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi (Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi))
Transporta izmaksas par atkritumu nogādi uz poligonu
200203 152,12 EUR/t
8,00 EUR/t
31,95 EUR/t
1,68 EUR/t
184,07 EUR/t
9,68 EUR/t

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumā pa tālr. 26514999


 

Kompostēšanas laukumā "Lindes", Aronas pag., Madonas nov., apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi

Aktualizēts: 11.12.2023.
nr. p. k. Atkritumu veids Klase Cena bez PVN, EUR/t PVN 21% Kopā, EUR/t
1. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas 190805 20,00 4,20 24,20
2. Bioloģiski noārdāmi atkritumi 200201 20,00 4,20 24,20

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu kompostēšanas laukumā pa tālr. 26514999