Sadzīves atkritumu poligons "Dziļā vāda"

2021.gada ziema