Sadzīves atkritumu poligons "Dziļā vāda"

Mēs no putnu lidojuma ...