Atklāts sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Dziļā vāda"