Veikto iepirkumu arhīvs līdz 2018. gada 31. decembrim

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" informāciju par iepirkumiem un iepirkumu procedūrām, kuras tiek veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un uzsāktas pēc 2019. gada 1. janvāra, publicē savā pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Publikācijas datums un identifikācijas numurs Iepirkuma līguma priekšmets Pieteikumu iesniegšanas termiņš Pielikumi
27.11.2018
SPAAO 2018/2
Atklāts konkurss "Sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums Neretas novadā"
13.12.2018. plkst. 11.00 (termiņš pagarināts līdz 21.12.2018. plkst. 11.00)
EIS e-konkursu apakšsistēmā
18.04.2018
SPAAO 2018/1
Atklāts konkurss "Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai"
17.05.2018. plkst. 9.00
EIS e-konkursu apakšsistēmā
Nolikums
Jautājumi-atbildes 23.04.2018
Lēmums
24.06.2017
SPAAO 2017/1
Atklāts konkurss "Degvielas piegāde SIA "Vidusdaugavas SPAAO" vajadzībām"
07.08.2017. plkst. 11.00 Nolikums
Lēmums
Līgums 1.daļa - Aizkraukle
Līgums 2.daļa - Madona
Līgums 3.daļa - Poligons

01.11.2016
SPAAO 2016/2

Atklāts konkurss "Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai"
07.12.2016. plkst. 9.00 Nolikums
Lēmums
07.01.2016
SPAAO 2016/1
"Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda"" 19.01.2016. plkst. 10.00 Nolikums
Lēmums
Līgums
25.09.2015
SPAAO 2015/4
"Traktora T-130 rezerves daļu piegāde" 12.10.2015. plkst. 10.00

30.06.2015
SPAAO 2015/3

Sarunu procedūra bez konkursa izsludināšanas "Par ķimikāliju iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Dziļā vāda" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošanu" 25.06.2015. plkst. 11.00 Sarunu procedūras pamatojums

17.06.2015
SPAAO 2015/2

Atklāts konkurss "Degvielas piegāde SIA "Vidusdaugavas SPAAO" vajadzībām" 12.08.2015. plkst. 11.00 Nolikums
Jautājumi-atbildes 24.07.2015
Lēmums

21.04.2015
SPAAO 2015/1

"Lielizmēra atkritumu konteineru piegāde" 07.05.2015. plkst. 10.00