Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu NERETAS novadā!
12Nov

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu NERETAS novadā!

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, nākamo piecu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumu slēgšana attālināti
  • aizpildot atbilstošo pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam un atsūtot to aizpildītu uz e-pasta adresi: spaao@inbox.lv;
    fiziskās personas pieteikums juridiskās personas pieteikums

    enlightenedPieteikums ir jāparaksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu!
  • aizpildot pieteikumu Jūsu pagasta pārvaldē.

Pēc pieteikuma apstrādes tiks sagatavots un uz klienta norādīto korespondences adresi nosūtīts līgums parakstīšanai. Ja klientam ir pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad līgums tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Līgumu slēgšana klātienē
  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202. Pieteikt vizīti pa tālruni: 28367235.
Atkritumu konteineri un maisi

Iepriekš izmantotie konteineri paliek klientu lietošanā.
Mūsu klientiem tiek piedāvāta sadzīves atkritumu savākšana konteineros, kā arī īpaši marķētos 100 litru maisos.
Pakalpojuma sniedzējs piedāvā bezmaksas lietošanā konteinerus ar dažādiem tilpumiem.
Klientus lūdzam izmantot iespēju slēgt līgumu par marķētiem maisiem tikai gadījumā, ja piebraukšana pie īpašuma ir apgrūtināta. Marķēto maisu novietošanas vieta tiks saskaņota ar pakalpojuma sniedzēju.
Ja klients atkritumu savākšanai izmanto marķētos maisus, tad, slēdzot līgumu, veic priekšapmaksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, iegādājoties marķētos maisus sev nepieciešamā daudzumā.

Turpmāk iegādāties maisus varēs:

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202

Atkritumu šķirošana

Novada iedzīvotājiem SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nodrošina atkritumu šķirošanas iespējas. Bez papildu samaksas var izmantot Neretas novada teritorijā izveidotus dalīto atkritumu savākšanas punktus. Par dalīto atkritumu savākšanas punktu izvietojumu var saņemt informāciju SIA “Vidusdaugavas SPAAO” tīmekļa vietnē: http://www.spaao.lv/ un savā pagasta pārvaldē.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2023 Bez PVN 21,50 EUR/m3

Līguma darbības laikā izcenojumi var mainīties sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai ar Neretas novada domes pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Ar aktuālo nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu un cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas tvertņu tilpumiem var iepazīties šeit

Pieteikuma aizpildīšana

Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ir tiesīgs slēgt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs, apsaimniekotājs vai tā pilnvarotā persona!

Ja  īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pārslēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un objektā (daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī) maksa par  atkritumu apsaimniekošanu tika rēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, tad, aizpildot pieteikumu, norādīt tikai deklarēto personu skaitu, bet tvertnes tilpumu un skaitu nenorādīt, jo tvertņu tilpumi un skaits pie katras daudzdzīvokļu mājas tiks saskaņoti ar mājas apsaimniekotāju un pašvaldību.

Individuālo māju īpašnieki aizpilda visu pieteikumā minēto informāciju.

Ja pieteikumā nav klienta esošās tvertnes nepieciešamā tilpuma vai izvešanas biežuma, tad nepieciešamo informāciju var norādīt jebkurā brīvā vietā uz pieteikuma veidlapas vai arī e-pasta vēstulē. 

Lejupielādējamie dokumenti:

Ieteikt citiem: