Informācija par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Visa informācija par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 2019. gada 1. janvāri, tiks publicētas tikai  valsts informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tīmekļa vietnē informācija netiks dublēta.

Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistikas informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs. Pilna informācija atrodama ­Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/

Veikto iepirkumu arhīvs ir pieejams šeit