Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanas plāns un izpilde

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti par 2019.gadu